Archiwum: czerwiec 2015

Odpust dzieci niepełnosprawnych

W dniu 13 czerwca br. przeżywaliśmy w naszej parafii kolejny już odpust z udziałem niepełnosprawnych dzieci. W organizację odpustu, jak co roku, włączył się Zespół Szkół przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze. Wszystko rozpoczęło się w samo południe Mszą Świętą, której przewodniczył ks. bp Adam Odzimek, który zawsze w ciepłych słowach przemawia do przybyłych wyjątkowych pielgrzymów. Po Mszy Świętej zjedliśmy ciepły posiłek, by później uczestniczyć w przedstawieniu przygotowanym przez niepełnosprawną młodzież z Radomia. Piękne kreacje aktorów, malownicza sceneria i zaangażowanie w odgrywanie ról pokazały wszystkim jak piękne dzieła może czynić każdy człowiek, jeśli tylko w pełni zaangażuje swoje siły i możliwości w to co robi. Wielką pomocą wykazali się także wolontariusze, którzy pomogli przygotować to przedstawienie. Aktorzy na zakończenie przedstawienia dostali wielkie brawa, a na pamiątkę każdy otrzymał małego gipsowego misia, którego trzeba było przytulić do serca zgodnie z hasłem, którego nam w tym roku przyświecało: „Do serca przytul misia”. Potem wyszliśmy zkościoła na plac, by dalej świętować, tym razem przy wspólnym grillu. Było dużo radości i dobrych, budujących spotkań. Okazuje się, że zawsze ważne jest by być we wspólnocie i dawać ze swojego serca coś dobrego drugiemu człowiekowi.

===> Zdjęcia

Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

W niedzielę, 7 czerwca br. w czasie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej młodzież przeżywała swoje święto. 18 dziewcząt i chłopców, przygotowywanych przez katechetów i księdza Roberta Turyka przyjęło bierzmowanie. Na ten dzień przygotowywali się cały rok, sumiennie uczestnicząc w życiu Kościoła.

Sakramentu udzielił ks. biskup Adam Odzimek, którego przywitał proboszcz parafii – Aleksander Orzech. W Eucharystii wziął udział także ks. kan. Bogumił Żyła.

Na pamiątkę bierzmowania z rąk ks. A. Orzecha młodzież otrzymała krzyże, które są symbolem tak ważnej chwili jakim jest Sakrament Bierzmowania. Mają one przypominać o zobowiązaniach jakie złożone zostały Jezusowi Chrystusowi.

„Niech zstąpi Duch Twój…”

===> Zdjęcia

Boże Ciało w Duraczowie

Dnia 4 czerwca 2015r o godz. 14:00 mszą św. sprawowaną przez ks. Adama Izdebskiego rozpoczęła się uroczystość Bożego Ciała w Duraczowie.

Po niej wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, zatrzymując  się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane były fragmenty czterech Ewangelii.

Ołtarze polowe przygotowali mieszkańcy Duraczowa.

===> Zdjęcia

Boże Ciało w Czarnej

Dnia 4 czerwca 2015r – 60 dni po Wielkanocy – mszą św. sprawowaną przez ks. Aleksandra Orzecha rozpoczęła się uroczystość Bożego Ciała w Czarnej.

Po niej wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem, zatrzymując  się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane były fragmenty czterech Ewangelii.

Monstrancja niesiona na czele procesji przez kapłanów do ołtarzy jest znakiem przejścia ulicami żywego Jezusa, a znakiem celebracji kultu – trasa przejścia posypywana kwiatami przez dziewczynki pierwszokomunijne.

W trakcie procesji uczestnicy śpiewali  pieśni.

===> Zdjęcia