Archiwum: sierpień 2015

Powitanie Księdza Leszka Judy

26 sierpnia 2015r. sierpnia ksiądz proboszcz€“ Aleksander Orzech€“ w imieniu swoim i parafian przywitał księdza Leszka Judę, który na mocy dekretu księdza Prowincjała został naszym nowym wikariuszem.

Ks. Leszek Juda  SAC ur. 03.06. 1984r. w Sandomierzu, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W 2010r. obronił tytuł magistra teologii z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 14 maja 2011r. przyjął świecenia w stopniu prezbiteratu z rąk Metropolity Warszawskiego – abp. Kazimierza Nycza. Swoją pierwszą pracę duszpasterską  na stanowisku wikariusza podjął w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie. Od 25 sierpnia pełnię posługę w tutejszej parafii.

Pożegnanie ks. Adama Izdebskiego

W dniu 23 sierpnia 2015 r. odbyło się pożegnanie księdza Adama, po dwuletniej posłudze w naszej parafii. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli parafianie oraz ksiądz proboszcz, który osobiście skierował podziękowania do księdza Adama za pracę duszpasterską w naszej parafii.

Pragniemy wyrazić wdzięczność ks. Adamowi za 2 letnią pracę kapłańską w naszej parafii:

Dziś w dniu pożegnania składamy Tobie życzenia. 
Niech Bóg Twe życie uświęca dla chwały Swego imienia. 
Niech anioł srebrzysty ochrania Cię skrycie, 
Byś pomyślności i zdrowia miał zawsze obficie. 
Owoc Twej pracy, który wciąż dojrzewa, 
Niech najlepszego plonu się spodziewa. 

Gdy będziesz w nowej parafii i między innymi ludźmi 
Niech Ci dobrze będzie z nimi, serdecznie Ci życzymy. 
Niechaj praca co Cię czeka, wszędzie miłość Boga wzmaga;
Niech Ci Boża łask opieka całe życie dopomaga. 
Byś był zawsze kapłanem według Bożej myśli, 
Byś spełnił wszystko, co Ci Bóg nakreślił. 
Miłość, uśmiech i radość niech będą na Twojej twarzy. 
By wszyscy nowi parafianie 
w Twoim kapłańskim życiu kochali Cię jak my.
Pamiętaj o nas w swojej modlitwie i dobrych wspomnień miej garść całą 
Żebyśmy mogli razem z Tobą w niebie, wieczystą cieszyć się chwałą.

Szczęść Ci Boże na dalsze lata kapłaństwa!

===> Zdjęcia

Pielgrzymka chorych

W słoneczny poranek 5 sierpnia do naszego sanktuarium przybyli na doroczny odpust siostry i bracia, obarczeni krzyżem choroby i cierpienia, aby przez wstawiennictwo Pani Czarneckiej upraszać potrzebne dla siebie łaski.  Czuwanie rozpoczęło się od śpiewu godzinek i modlitwy różańcowej, prowadzonej przez członkinie szkoły Maryi. Ks. Marek przypomniał zgromadzonym historię sanktuarium. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp Adama Odzimka, który w homilii zachęcił pielgrzymów do nieustannej świadomości o bliskiej obecności Chrystusa. Po liturgii słowa wierni przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Ks. bp poświęcił również lekarstwa, które są nieodłącznym, a czasem jedynym sposobem leczenia chorych.  Na  zakończenie Mszy Świętej chorzy otrzymali Błogosławieństwo Lourdzkie. Po mszy zgromadzeni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez parafian.

===> Zdjęcia

Powitanie ks. Łukasza Ciupy

W niedzielę, 2 sierpnia ksiądz proboszcz – Aleksander Orzech – w imieniu swoim i parafian przywitał księdza Łukasza Ciupę, który na mocy dekretu księdza Prowincjała został naszym nowym wikariuszem.

Przypomnijmy:

Ks. Łukasz Ciupa SAC – ur. w 1983r. w Warszawie, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W 2009r. obronił tytuł magistra teologii z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie kard. Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. 16 maja 2009r. przyjął świecenia w stopniu prezbiteratu z rąk Metropolity Warszawskiego – abp. Kazimierza Nycza. Swoją pierwszą pracę duszpasterska na stanowisku wikariusza podjął w parafii Chrystusa Króla Jedynego Zbawiciela Świata w Sandomierzu w latach 2009- 2012. od 2012 roku student w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie. w latach 2013-15 praca misyjna jako kapelan sióstr Pallotynek w Belize na Karaibach.

murzynek

Księdzu Łukaszowi życzymy wielu łask Bożych oraz ofiarnej posługi w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni.

===> Zdjęcia