Archiwum: marzec 2016

Wielkanoc – Rezurekcja

Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością.

Miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie w górę, jako wydobywanie dobra spod wszelkich nawarstwień zła, które jest w świecie i w człowieku.
– Św. Jan Paweł II

Msza Święta Rezurekcyjna rozpoczęła się procesją z grobu Pańskiego, wraz z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła. Po wejściu do kościoła adorowaliśmy Jezusa, po czym rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Proboszcza – Aleksandra Orzecha SAC. Uwagę i skupienie modlitewne pobudzały żywiołowo śpiewane pieśni Wielkanocne. W ogłoszeniach Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Świętego Triuduum Paschalnego.

 

REZUREKCJA - 27.03.2016

 

Śmierć Jezusa – Wielki Piątek

Tym samym rozpoczęliśmy czas świętego Triduum Paschalnego, najważniejszych świąt dla wszystkich chrześcijan. W wielkopiątkowy wieczór wspólnota parafialna zgromadziła się, by być blisko konającego Pana i towarzyszyć Mu w Jego męczeńskiej śmierci dla zbawienia każdego z nas. Podczas Liturgii Słowa wsłuchiwaliśmy się we fragment Pieśni o cierpiącym Słudze Jahwe z księgi proroka Izajasza oraz Janowy opis Męki Pańskiej. Podczas homilii zostaliśmy zachęceni do głębokiego przeżycia centralnego momentu dzisiejszej liturgii, czyli adoracji Krzyża – uświadamiając sobie, że nie całujemy drewna, ale oddajemy cześć Bogu, który oddał za nas życie, który jest nam bliższy, niż nasi najbliżsi. Nabożeństwo zakończyło się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego, gdzie będzie można adorować Go do jutrzejszego wieczoru.

 

jezus_krzyz-644x320

Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek, w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczystość ustanowienia dwóch najważniejszych sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. W liturgii słowa usłyszeliśmy m.in. fragment z listu do Koryntian, w którym św. Paweł opisuje wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Na koniec Mszy Świętej w uroczystej procesji kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy wystawienia. Tym samym rozpoczęliśmy czas świętego Triduum Paschalnego, najważniejszych świąt dla wszystkich chrześcijan.

NIEDZIELA PALMOWA – NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji. Zalecana jest tylko jedna procesja poprzedzająca główną Mszę św. Jeśli nie ma procesji, stosuje się uroczyste lub zwykłe wejście ze śpiewem antyfony lub pieśni o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tam, gdzie nie można celebrować Mszy św., sprasowuje się liturgię słowa Bożego o mesjańskim wjeździe i o Męce Pańskiej.

W sanktuarium w niedzielę odbył się także konkurs palm. Zarówno dzieci jak i dorośli przygotowali na ten dzień własnoręcznie wykonane palmy. Uczestnicy zostali obdarowani dyplomami pamiątkowymi, a na koniec wspólnie zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe.

 

===> Zdjęcia

DZIEŃ SKUPIENIA LEŚNIKÓW

Dnia 19 marca 2016 roku, w Sanktuarium odbył się doroczny Dzień Skupienia Leśników – pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, ludzi działających na rzecz ochrony przyrody przy Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, gdzie o godzinie 16:00 odprawiona została msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji Radomskiej Ks. Bp. Henryka Tomasika. W Uroczystości wzięli udział Ks. Franciszek Beraka oraz Ks. Stanisława Wlazłę. Spotykając się w tym świętym miejscu dziękowaliśmy za doznane w minionym roku łaski, prosząc o opiekę Matki Bożej Wychowawczyni na dalsze lata.

 

===> Zdjęcia

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W SANKTUARIUM

Poznanie Boga prowadzi do naszego nawrócenia. To była myśl przewodnia tegorocznych Wielkopostnych Rekolekcji, które poprowadził dla nas ks. Adam Izdebski SAC. Zostało wypowiedzianych wiele ważnych słów, które jak drogowskazy, pokazały jak poznać Chrystusa. Dziękujemy Rekolekcjoniście ks. Adamowi za wygłoszone słowa Boże. Zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.