Archiwum: kwiecień 2017

JERYCHO RÓŻAŃCOWE – 22.04.2017

Na mocy dekretu księdza biskupa Ordynariusza w dniu 25 marca 2017 roku nastąpiło rozpoczęcie JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO W DIECEZJI RADOMSKIEJ.  Jerycho w naszej parafii rozpoczęliśmy w sobotę 22 kwietnia Mszą świętą o godzinie 19.00. Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej z kapłanami dekanatu czarneckiego przewodniczył ks. Dziekan kan. Bogusław Żyła. Przed rozpoczęciem Mszy świętej, w procesji zostały wniesione symbole Jerycha Różańcowego – różaniec i świeca. Słowo Boże wygłosił ks. Aleksander Orzech SAC – proboszcz parafii, nawołując do „otwarcia” naszych serc przed Matką Bożą i do głębokiej modlitwy za Kościół Święty, wynagradzając za grzechy całego świata, modlitwy za naszą Ojczyznę i za nas samych… Na Mszy świętej, rozpoczynającej Jerycho w naszym dekanacie gościliśmy również przedstawicieli poszczególnych parafii, którym zostały wręczone świece i różańce, poświęcone w Fatimie. Podczas całonocnego czuwania był odmawiany różaniec oraz odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie Jerycha (23 kwietnia) również została odprawiona Msza święta, gdzie rodzina parafialna odczytała przed figurą Pani Fatimskiej Akt Zawierzenia Rodzin Matce Bożej. O godz. 19  nastąpiło uroczyste zgaszenie świecy symbolizującej Jerycho.

Przypomnijmy:

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

Całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

  • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata,
  • O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła,
  • Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli,
  • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski,
  • O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu,
  • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

===> Zdjęcia

 

Wielkanoc 2017

W poranek wielkanocny, 16 kwietnia 2017 r. bijące dzwony oznajmiły nam, że Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Procesję rezurekcyjną, która tradycyjnie okrążyła Sanktuarium poprowadził ks. Proboszcz.

Po procesji została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Ks. Zbyszek Kołodziej z ołtarzewskiej wspólnoty, a homilię wygłosił ks. Proboszcz.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz w imieniu swoimi i kapłanów współpracowników złożył Parafianom i Gościom świąteczne życzenia – aby ich codzienność wypełniała radość, miłość i wdzięczność.

 

WIELKANOC - 16.04.2017

WIGILIA PASCHALNA 2017

Wielka Sobota była w naszym Sanktuarium  dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do godzin popołudniowych kapłani błogosławili pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Sławomir Grochalak SAC

Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i zapalenia od niego  Paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan wyżłobił znak krzyża, wypowiada­jąc słowa: „Chrys­tus wczo­raj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszys­tkie wieki wieków. Amen”. Umieścił tam również pięć czer­wonych gron, sym­bol­izu­ją­cych rany Chrys­tusa oraz aktu­alną datę. Celebrans wniósł do kościoła zapalony Paschał, gdzie wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece.

Zwieńcze­niem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exul­tet, która zaczynała się od słów: „Wesel­cie się już zastępy Aniołów w niebie! Wesel­cie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbaw­ie­nie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

W dalszej części Liturgii usłyszeliśmy czytania i psalmy. Przy­pom­i­nają one całą historię zbaw­ienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egip­skiej, pro­roctwa zapowiada­jące Mes­jasza, aż do Ewan­gelii o Zmartwych­w­sta­niu Jezusa.

Kolejna, trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona była tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Celebrans poświęcił wodę chrzcielną wkładając paschał do naczynia z wodą. Wszyscy wierni odnow­ili swoje przyrzeczenia chrz­cielne wyrzeka­jąc się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

WIGILIA PASCHALNA - 15.04.2017

===> Wszystkie zdjęcia

DZIEŃ SKUPIENIA LEŚNIKÓW

8 kwietnia ponad dwustu leśników z rodzinami wzięło udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Tradycyjnie od 17 lat spotykają się oni w naszym  Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Spotkanie rozpoczęło się od Drogi Krzyżowej, której stacje zostały wyznaczone w lesie na terenie leśnictwa Mokra. Przewodniczył jej franciszkanin o. Rafał Kołodziejski oraz duszpasterze leśników: ks. Stanisław Wlazło i ks. prałat Franciszek Berak. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli pracownicy biura i zaproszeni goście oraz pracownicy nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP.

Kolejną częścią spotkania była konferencja, którą również poprowadził o. Rafał Kołodziejski. Nawiązał do jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich oraz podzielił się swoim świadectwem.

Po nabożeństwie pokutnym i spowiedzi świętej miała miejsce uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Edwarda Poniewierskiego, który 22.04.2017 Wielkopostny Dzień Skupienia Leśników ­ przekazał pozdrowienia od Ordynariusza Diecezji Radomskiej JE ks. bp. Henryka Tomasika. Ks. prałat nawiązał do poety Henryka Sienkiewicza oraz błog. Honorata Koźmińskiego i przezwyciężonych przez nich kryzysów wiary. Wskazał na potrzebę modlitwy za bliskich, uczenie się cierpliwości w wychowaniu człowieka.

Zakończeniem Wielkopostnego Spotkania był wspólny posiłek w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium. Organizatorami spotkania było Nadleśnictwo Stąporków, RDLP w Radomiu oraz ksiądz Aleksander Orzech, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Uroczystego charakteru mszy świętej podczas Wielkopostnego Spotkania Leśników nadała także obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu

===> Zdjęcia