Archiwum: Marzec 2019

Ogłoszenia duszpasterskie 4 Niedziela Wielkiego Postu 31.03.2019 r.

 1. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 11.00.
 2. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową do Sanktuarium o godz. 16.30 oraz w Wąsoszy o godz. 15.30.
 3. Za pobożne uczestniczenie w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 4. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca.
 5. W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 6. W piątek spowiedź święta w Sanktuarium o godz. 30 w czasie Drogi Krzyżowej i Mszy św., w Wąsoszy spowiedź o godz. 15.30, w Duraczowie o godz. 18.00.
 7. Chorych z posługą sakramentalną w tym dniu odwiedzimy od godz. 8.00.
 8. Przed świętami z posługą sakramentalną udamy się tylko do chorych zgłoszonych w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
 9. Msza św. w Błotnicy w sobotę o godz. 10.00.
 10. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 11. Za tydzień, w V Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne w naszej parafii. Poprowadzi je w tym roku ks. Stanisław Barcikowski SAC z Radomia. Dokładny plan rekolekcji podamy za tydzień. Spowiedź św. rekolekcyjna będzie w poniedziałek, 8 kwietnia. Bardzo prosimy o zaplanowanie swoich zajęć tak, aby jak najliczniej skorzystać z sakramentu spowiedzi i nauk rekolekcyjnych. W dzień spowiedzi będą księża z dekanatu.
 12. Wszystkim naszym Parafianom, Gościom i sympatykom naszego Sanktuarium życzymy głębokiego i owocnego przeżywania Wielkiego Postu i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Intencje Mszy Świętych 25.03 – 31.03.2019 r.

Poniedziałek 25.03.2019 r. Zwiastowanie Pańskie.
17:00 1.  Za nienarodzone Dzieci.
2. † Stanisław Łuczyński w 30 dzień po śmierci.
Wtorek 26.03.2019 r.
17:00 1. † Henryka Ciura w 30 dzień po śmierci.
2. † Ryszard Bebert.
Środa 27.03.2019 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. † Andrzej Wiśniewski.
Czwartek 28.03.2019 r. 
17:00 1. † Albert Sidor – od Rodzin Warszawskich i Bieniasz.
2.  
Piątek 29.03.2019 r. 
17:00 1. † Czesław Janduła w 30 dzień po śmierci, Helena Janduła, Marian Stradomski, zmarłych z Rodzin Jandułów i Stradomskich.
2. 
Sobota 30.03.2019 r.  
17:00 1. † Waldemar Grot w 1 rocz. śmierci.
2. †† Zbigniew, Helena i Edward Stępień.
Niedziela 31.03.2019 r. IV Niedziela W. Postu.
08:30 1. †† Gabriela, Edward Góreccy, Bronisław, Zofia i Antoni Brzezińscy.
2. † Zygmunt Galus w 2 rocz. śmierci.
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Marianna, Marian, Anna, Henryk Małgorzata Garbacz.
17:00 1. †† Władysław, Stanisława, Władysław z Rodziny Milnerów.
2. †† Gabriela Polak, Stanisław, Stefania Młynarczyk.

Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu 24.03.2019 r.

 1. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową do Sanktuarium o godz. 16.30 oraz w Wąsoszy o godz. 15.30.
 2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 11.00.
 3. Za pobożne uczestniczenie w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 4. W poniedziałek, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Zapraszamy na Mszę św. w Sanktuarium o godz. 9.00 i 17.00, w Wąsoszy o godz. 15.30.
 5. Centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się w kościele Ojców Bernardynów w Radomiu. Rozpoczęcie o godz. 17.00 pod radomską katedrą.
 6. Wszystkim naszym Parafianom, Gościom i sympatykom naszego Sanktuarium życzymy głębokiego i owocnego przeżywania Wielkiego Postu i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Jak owocnie przeżywać Wielki Post?

Nawrócenie serc

Środą Popielcową rozpoczął się kolejny Wielki Post. To dla nas, chrześcijan, czas pokuty, w którym w sposób szczególny pragniemy praktykować czyny służące nawróceniu naszych serc.

Środą Popielcową rozpoczął się kolejny Wielki Post. To dla nas, chrześcijan, czas pokuty, w którym w sposób szczególny pragniemy praktykować czyny służące nawróceniu naszych serc.

W tym okresie pragniemy powstrzymać się od zabaw, co pomoże w opanowaniu instynktów i wyzwoleniu naszych serc od przywiązania do złego. Innymi czynami pokutnymi, w tym świętym czasie rozważania Męki i Śmierci Pana Jezusa, będą zachowywane przez nas posty – post ścisły obowiązuje wiernych, którzy ukończyli 18 rok życia, aż do 60 roku życia, w Środę Popielcową i Wielki Piątek – oraz powstrzymywanie się od spożywania potraw mięsnych (obowiązek ten mają wszyscy wierni, którzy ukończyli 14 rok życia we wszystkie piątki całego roku i Środę Popielcową).

 

Największa tajemnica naszej wiary

Wielki Post, który jest czasem przygotowania na owocne przeżywanie największej tajemnicy naszej wiary – Zmartwychwstania Pańskiego, sprzyja także naszej mobilizacji, aby jeszcze więcej w naszym życiu było uczynków pobożności i miłości, również poprzez dawanie jałmużny ludziom potrzebującym. Wszystko to zaś pragniemy czynić nie z przymusu, czy tylko dla spełnienia przykazania kościelnego, lecz z miłości dla naszego Pana i Zbawcy. On tyle wycierpiał i umarł na krzyżu za nas grzeszników, a po trzech dniach zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

Jest jednak jeszcze jedna forma pokuty, którą Kościół szczególnie sobie ceni – modlitwa. Wśród wielu modlitw, które znamy i praktykujemy są i te tak charakterystyczne dla okresu Wielkiego Postu: Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale. Myślę, że w tym czasie także częściej będziemy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Warto zatem pamiętać, że Kościół z tymi nabożeństwami złączył możliwość zyskiwania odpustu zupełnego.

 

Droga Krzyżowa

Odpust zupełny zyskuje ten, kto odprawia pobożnie Drogę Krzyżową. W pobożnej praktyce Drogi Krzyżowej odnawia się pamiątkę cierpień, jakie Boski Zbawiciel przeżył w czasie drogi od pretorium Piłata, gdzie został skazany na śmierć, aż na górę Kalwarię, gdzie umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dla uzyskania odpustu określa się następujące warunki:

– Pobożne ćwiczenie należy odprawić przed stacjami Drogi Krzyżowej prawnie erygowanymi. Do erygowania zaś Drogi Krzyżowej wymaga się 14 krzyżów, przy których zwykło się zamieszczać z pożytkiem tyleż obrazów, przedstawiających stacje jerozolimskie.

– Zgodnie z powszechniejszym zwyczajem pobożna praktyka składa się z czternastu pobożnych czytań, do których dodaje się pewne wezwania modlitewne. Dla odprawiania jednak Drogi Krzyżowej wymaga się tylko pobożnego rozważania Męki i Śmierci Chrystusa. Nie jest zatem rzeczą konieczną rozmyślanie o poszczególnych tajemnicach każdej stacji.

– Wymaga się przechodzenia od jednej stacji do drugiej. Jeżeli jednak tę pobożną praktykę odprawia się publicznie i wszyscy biorący udział nie mogą bez zamieszania przechodzić od stacji do stacji, wystarczy, jeżeli do poszczególnych stacji przechodzi prowadzący Drogę Krzyżową, podczas gdy inni pozostają na swoim miejscu.

– Wierni, którzy mają przeszkodę, mogą uzyskać taki sam odpust, jeżeli przynajmniej przez pół godziny będą pobożnie czytać i rozważać o Męce i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa.

 

Gorzkie Żale

Odpust zupełny mogą uzyskać wszyscy wierni jeden raz w ciągu każdego tygodnia Wielkiego Postu, o ile wezmą pobożny udział w nabożeństwie zwanym „Gorzkie żale” w jakimkolwiek kościele na terenie Polski, po odbyciu spowiedzi św. i przyjęciu Komunii św. oraz odmówieniu w intencji Ojca Świętego jednego „Ojcze nasz” i „Zdrowaś” względnie też jakiejkolwiek innej modlitwy według własnego uznania.

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego) udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego Sakramentu Eucharystii publicznie wystawionego lub też przechowywanego w tabernakulum.

ks. Jan Glapiak

Intencje Mszy Świętych 18.03 – 24.03.2019 r.

Poniedziałek 18.03.2019 r.
17:00 1.
2. 
Wtorek 19.03.2019 r.
17:00 1.
2.
Środa 20.03.2019 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. † Joanna Nowak w 1 rocz. śmierci.
Czwartek 21.03.2019 r. 
17:00 1. O Boże błogosławieństwo i opiekę M.B. Czarneckiej dla Jarosława w 40 rocz. urodzin proszą Rodzice.
2.  
Piątek 22.03.2019 r. 
17:00 1.
2. 
Sobota 23.03.2019 r.  
17:00 1. O Boże błogosławieństwo, macierzyńską opiekę M.B. Wychowawczyni dla Radka w 18 rocz. urodzin.
2. †† Władysława i Józef Chałbińscy.
Niedziela 24.03.2019 r. III Niedziela W. Postu.
08:30 1. †† Zygmunt, Marianna, Stanisław Kusiak; Stanisława, Wincenty, Zenon Kowalczyk
2. †† Janina Rupniewska w 12 rocz. śmierci i Gustaw Rupniewski.
11:00 1.  Za Parafian.
2. † Halina Pera.
17:00 1. † Dariusz Młodawski w 4 rocz. śmierci.
2. † Józef Walus.

Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu 17.03.2019 r.

 1. Dzisiaj zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00 młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami.
 2. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową do Sanktuarium o godz. 16.30 oraz w Wąsoszy o godz. 15.30.
 3. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 11.00.
 4. Za pobożne uczestniczenie w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
 5. We wtorek 19 marca przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, patrona Kościoła. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.
 6. Wszystkim naszym Parafianom, Gościom i sympatykom naszego Sanktuarium życzymy głębokiego i owocnego przeżywania Wielkiego Postu i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.