Z ŻYCIA PARAFII: 2 lutego 2024

Ogłoszenia duszpasterskie, 5 Niedziela Zwykła, 4.02.2024 r.

 1. Dziś po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 2. Za tydzień zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 15.00 do kaplicy Domu Rekolekcyjnego. Dzieci odnowią przyrzeczenia chrzcielne.
 3. Jutro na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych wypraszając do zmarłych Boże Miłosierdzie.
 4. W przyszłą niedzielę, 11 lutego przypada wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień Chorego. Na Mszy św. o godz. 17.00 udzielimy sakramentu chorych. Zadbajmy o to, aby nasi chorzy bliscy czy sąsiedzi, dzięki naszej życzliwej pomocy, mogli uczestniczyć w tej Mszy świętej. W sakramencie chorych wzywamy Bożej pomocy, aby nas umocnił duchowo i fizycznie. Sakrament ten można przyjąć wielokrotnie. Mylnie nazywa się go ostatnim namaszczeniem, udziela się go nie tylko osobom w niebezpieczeństwie śmierci, chorym czy cierpiącym, ale także ludziom w podeszłym wieku, którzy czują, że opuszczają ich siły oraz osobom przed operacją, jeśli choroba zagraża życiu.
 5. Osoba przyjmująca sakrament chorych powinna być w stanie łaski uświęcającej – a więc powinna być wewnętrznie przygotowana, przez przystąpienie do sakramentu pokuty. Sakrament ten udziela łaski Ducha Świętego, która pomaga człowiekowi iść ku zbawieniu: umacnia ufność, uwalnia od trwogi śmierci, od lęku – ale także wzmacnia siły przeciwko pokusom szatana. Może także przywrócić człowiekowi zdrowie, jeżeli taka jest wola Boża, jeżeli jest to pożyteczne dla zbawienia jego duszy.
 6. Jutro na Mszy św. o godz. 17.00, nawiązując do tradycji pobłogosławimy chleb św. Agaty.
 7. W tym tygodniu patronują nam:
 • poniedziałek – św. Agata, której wstawiennictwu przypisuje się ocalenie jej rodaków po wybuchu Etny i z tej okazji błogosławi się chleb jako znak dobroci oraz wodę, która chroni przed niebezpieczeństwem ognia.
 • wtorek – św. Paweł Miki z 25 towarzyszami – to japońscy misjonarze i męczennicy, którzy w tym dalekim kraju głosili Ewangelię i dla niej ponieśli śmierć.
 • sobota – św. Scholastyka, bliźniacza siostra św. Benedykta, którą cechowały wielka wiara i ufność wobec Pana Boga.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni w nadchodzącym tygodniu. Szczęść Boże.

Intencje Mszy świętych: 5 – 11.02.2024 r.

Poniedziałek 5.02.2024 r.
17:00 1. Za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych.
2. †† Longina Chrzan, Bronisław, Monika, Julian Marasek, Alicja, Andrzej Dziura.
Wtorek 6.02.2024 r.
17:00 1. † Dorota Młynarczyk.
2. † Stanisława Kurp – int. od córki z mężem.
Środa 7.02.2024 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Wychowawczyni dla Jacka w 60. rocznicę urodzin i kolejną rocznicę urodzin Kamili.
Czwartek 8.02.2024 r.  
17:00 1. † Adam Maciążek – 2. rocznica śmierci.
2. † Henryk Bracik – int. od Ryszarda Bracika z rodziną.
Piątek 9.02.2024 r.
17.00 1. † Stanisława Kurp – int. od Adriana z żoną.
2. † Zygmunt Kusztal – int. od rodziny Kusztali.
Sobota 10.02.2024 r.
17:00 1. † Stanisława, Franciszek.
2. † Irena, Stefan Kloczkowscy.
Niedziela 11.02.2024 r.
8.30 1. † Dorota Staniszewska.
2. †† Daniela, Ryszard Polewany, Stanisława, Władysław Pawłowscy.
11:00 1. Za Parafian.
2. † Henryk Bracik – int. od Danuty Buchcic z rodziną.
17.00 1. †† Janina, Stefan Adach, zmarli z rodzin: Nitkowskich, Stachera.
2. †† Marianna, Edward Michalscy.