XVIII ROCZNICA KORONACJI OBRAZU – 02.09.2017

W pierwszą sobotę września obchodziliśmy w naszej parafii 18 rocznicę koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Wychowawczyni. Już od godziny 11 witaliśmy przybywających pielgrzymów z całego powiatu koneckiego. Ze względu na deszczową pogodę tym razem uroczystości odbyły się w Sanktuarium, które zapełniło się pielgrzymami. Pielgrzymi jak zawsze dopisali. Przybyli tutaj razem ze swoimi duszpasterzami. Każdą grupę pielgrzymów witał kustosz Sanktuarium ks. Sławomir Grochalak SAC. Punktualnie o godzinie 12 rozpoczęła się uroczysta Liturgia Mszy świętej, której przewodniczył Prowincjał Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Ks. dr Zenon Hanas SAC wraz z przybyłymi kapłanami z sąsiednich dekanatów. Ksiądz Prowincjał w kazaniu poruszył temat wychowania w rodzinie wskazując jako wzór Matkę Bożą Wychowawczynię. Eucharystię koncelebrowali także Współbracia Pallotyni. Pochodzący z parafii – ksiądz Artur Stępień SAC i ksiądz Sekretarz – ks. Grzegorz Kurp SAC, pochodzący z sąsiedniej parafii Krasna. Na koniec Mszy świętej ksiądz kustosz podziękował kapłanom, pielgrzymom i parafianom za wspólną modlitwę i zaprosił wszystkich na kolejną rocznicę koronacji za rok. Świętowanie rocznicy koronacji zakończyło się wspólnym obiadem w naszym domu.

===> Zdjęcia