Author Archives: JUSTYNA STĄPÓR

Intencje Mszy Świętych 19.04 – 25.04.2021 r.

Poniedziałek 19.04.2021 r. 
17:00 1. † Bogdan Tomasz Gut – w 30 dzień po śmierci.
2. † Stanisława Więcław – w 1 rocz. śmierci.
Wtorek 20.04.2021 r. 
17:00 1. † Zdzisław Brzeziński – od rodziny Zgrzebnickich ze Stąporkowa.
2.
Środa 21.04.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Stanisław Sroka, Eugeniusz i Jadwiga Sroka.
Czwartek 22.04.2021 r. 
17:00 1. † Bogumiła Bednarz – w 30 dzień po śmierci.
2.
Piątek 23.04.2021 r. 
17:00 1. † Wojciech Nowak.
2.
Sobota 24.04.2021 r. 
17:00 1. † Irena Jedynak w 3 rocz. śmierci, Bronisława, Jan, Wacława, Bronisława oraz zmarli z rodzin Derflów i Sroków.
2.
Niedziela 25.04.2021 r.  
08:30 1. O Boże błog., i macierzyńską opiekę M.B.Czarneckiej dla Doroty i Waldemara w 30 rocz. ślubu.
2. † Edward Owczarczyk – od chrześnika z rodziną.
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Franciszek i Anna.
17:00 1. Dziękczynno błagalna z prośbą o Boże błog. i opiekę M.B.W. dla Lucyny i Mieczysława Krawczyńskich z okazji 15 rocz. ślubu.
2.

Intencje Mszy Świętych 12.04 – 18.04.2021 r.

Poniedziałek 12.04.2021 r. 
17:00 1. O błog. Boże, opiekę M.B.W, Dary Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Martyny w 18 urodziny.
2.
Wtorek 13.04.2021 r. 
17:00 1.
2.
Środa 14.04.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Adam Polewany, Jadwiga Matysiak.
Czwartek 15.04.2021 r. 
17:00 1. † Zofia Nowaczek w 30 dzień po śmierci.
2.
Piątek 16.04.2021 r. 
17:00 1.
2.
Sobota 17.04.2021 r.
17:00 1.
2.
Niedziela 18.04.2021 r.  
08:30 1. †† Gustaw Rupniewski w 23 rocz. śmierci, Janina Rupniewska.
2. †† Helena i Stanisław Łuczyńscy.
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Helena, Władysław, Józefa, Franciszek Lipowscy; Marianna i Franciszek Kowalczyk.
17:00 1. O Boże błog., opiekę M.B.W. i wszelkie potrzebne łaski dla Joanny i Jakuba Ceckich w 4 rocz. ślubu i w 2 rocz. urodzin Jagody.
2. † Alicja Melańczuk.

Intencje Mszy Świętych 05.04 – 11.04.2021 r.

Poniedziałek 05.04.2021 r. 
08:30 1. †† Monika i Julian Marasek.
2. †† Jadwiga, Tadeusz, Zbigniew Lachowscy; Kazimierz Mufazałów.
11:00 1. Za Parafian – in.t od Koła Gospodyń z Czarnej i Czarnieckiej Góry.
17:00 1. † Agata Kapusta.
2. Wypominki Roczne.
Wtorek 06.04.2021 r. 
17:00 1. †† Władysław Wierzba w 37 rocz. śmierci.
2. O łaskę zdrowia, Boże błog. i opiekę M.B.W. dla Joanny i Wiktorii.
Środa 07.04.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Mieczysław Migałka w 10 rocz. śmierci, Lucyna i Henryk Migałka.
Czwartek 08.04.2021 r. 
17:00 1. † Bogdan Gut od rodziny Młodawskich.
2. O Boże błog., zdrowie, opiekę M.B.W. dla Joanny, Wiktorii, Kamila, Natalii i Klaudii.
Piątek 09.04.2021 r. 
17:00 1. Dziękczynno błagalna z prośbą o Boże błog. i opiekę M.B.W. dla Katarzyny i Zbigniewa w 5 rocz. ślubu.
2.
Sobota 10.04.2021 r. 
17:00 1. † Bogumiła Bednarz od rodziny Lisowskich i Bednarzy.
2. O łaskę powrotu do zdrowia dla Kingi.
11.04.2021 r.  Niedziela Miłosierdzia Bożego.
08:30 1. †† Mariusz w 10 rocz. śmierci, Edward, Józefa, Ignacy z rodziny Młynarczyków, oraz Dorota Staniszewska.
2. †† Walentyna, Bronisława, Antoni Rurarczyk
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Genowefa, Wincenty, Krystyna, Zofia, Adam Kowalczyk; Maria i Franciszek Włodarczyk.
17:00 1. †† Ryszard, Józef, Janina, Tomasz.
2. †† Leon Brzeziński, Krystyna, Stanisław Dziurdz.

Intencje Mszy Świętych 29.03 – 04.04.2021 r.

Wielki Poniedziałek 29.03.2021 r. 
17:00 1. † Zofia Nowaczek – od sąsiadów.
2.
Wielki Wtorek 30.03.2021 r. 
17:00 1. †† Zbigniew, Helena, Edward, Ryszard Stępień.
2.
Wielka Środa 31.03.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Jadwiga, Józef, Jacek Pluta.
Wielki Czwartek 01.04.2021 r. 
18:00 1. † Tadeusz Orman.
Wielki Piątek 02.04.2021 r. 
18:00 LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU.
Wielka Sobota 03.04.2021 r. 
19:00 LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ.
Niedziela  04.04.2021 r.  Niedziela Wielkanocna.
06:00 Za Parafian
08:30 1. †† Albert, Stanisław, Janina Sidor; Stanisława, Czesława, Zofia, Antoni Rozmus.
2. †† Kazimierz, Leokadia, Józef, Jerzy, Józef, Marcin, Jolanta Góreccy; Henryk i Katarzyna Brzezińscy.
11:00 1. † Marek Matynia w 8 rocz. śmierci.
17:00 1. †† Andrzej Trudnos w 40 rocz. śmierci, Helena, Eugeniusz Trudnos, Władysław, Stanisława, Anna, Marian Pera.
2. †† Marian, Honorata, Jerzy Skowrońscy; Jan, Józef, Ludmiła Foltyńscy.

WSKAZANIA PASTORALNE NA WIELKI TYDZIEŃ

I TRIDUUM PASCHALNE 2021 ROKU

W DIECEZJI RADOMSKIEJ

Niedziela Palmowa

 1. Dla upamiętnienia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy można zastosować drugą formę rozpoczęcia liturgii przewidzianą przez Mszał Rzymski, która jest związana z poświęceniem palm i procesyjnym wejściem do prezbiterium. Procesja liturgiczna ma mieć skromny charakter i może być przeprowadzona w ograniczonej liczebnie asyście.

 Msza Krzyżma

 1. Msza Święta Krzyżma z błogosławieństwem olejów świętych i konsekracja Krzyżma odbędzie się w katedrze radomskiej o godzinie 10.00. Wezmą w niej udział księża dziekani i przedstawiciele instytucji diecezjalnych oraz seminarium. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia kapłańskie.
 2. Księża dziekani odbiorą oleje święte po zakończeniu Mszy Krzyżma.

 Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Jeśli zachodzi potrzeba, zezwalam (zgodnie z art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego z 16.01.1988 r.) na odprawienie drugiej Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej. W takim przypadku, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji odbywa się po drugiej Mszy Św.
 2. Należy pominąć obrzęd obmycia nóg.
 3. Jeżeli ze względów sanitarnych jest możliwa procesja do kaplicy adoracji, może ona odbyć się w uproszczonej formie, z ograniczoną asystą i bez udziału wiernych.

Liturgia Męki Pańskiej

 1. Liturgii Męki Pańskiej jest sprawowana według Mszału Rzymskiego z następującymi wskazaniami dodatkowymi:
  1. W modlitwie powszechnej należy po 9 wezwaniu dołączyć wezwanie z oracją końcową Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku).
  2. Zalecana jest pierwsza forma ukazania krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
  3. Podczas adoracji Krzyża, tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek.
  4. Zalecam, aby zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśni podane w Mszale Rzymskim oraz suplikacje.
  5. Procesja do Grobu Pańskiego może odbyć się w uproszczonej formie, z ograniczoną asystą i bez udziału wiernych.
 2. Po zakończeniu liturgii należy pozostawić w prezbiterium Krzyż i świece, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości (bez całowania i dotykania).

Wielka Sobota

 1. Należy umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.
 2. Zalecam, aby błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbywało się na zewnątrz kościoła z zachowaniem norm sanitarnych. Należy poinformować wiernych o godzinach sprawowania obrzędu, podczas którego wierni będą uczestniczyli, trzymając w rękach koszyczki z przygotowanymi produktami. Po udzieleniu błogosławieństwa, duchowni roztropnie pokropią wodą pobłogosławioną przyniesione koszyczki.
 3. Jeżeli istnieje lokalny zwyczaj błogosławieństwa pokarmów w oddalonych od kościoła parafialnego wioskach, można przeprowadzić ten obrzęd w godnym miejscu z zachowaniem podanych wyżej zasad.

Wigilia Paschalna

 1. Obrzędy Wigilii Paschalnej należy rozpocząć wewnątrz kościoła.
 2. Do poświęcenia ognia używa się Paschału (można także użyć zwykłej świecy).
 3. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w Mszale Rzymskim.
 4. Jeżeli był już utrwalony zwyczaj procesji rezurekcyjnej po Wigilii Paschalnej, można ją odprawić w skromnej formie (duchowni z ograniczoną asystą obchodzą kościół jeden raz, a pozostali pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni).

Niedziela Zmartwychwstania

 1. Przed pierwszą Mszą poranną w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego może odbyć się procesja rezurekcyjna w skromnej formie.
 2. Na zewnątrz udaje się przewodniczący liturgii z Najświętszym Sakramentem, duchowni i ograniczona asysta (z zachowaniem odpowiednich odległości).
 3. Obchodzą kościół jeden raz, a pozostali wierni pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni.

 

Niech Bóg błogosławi na owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego!

 

Radom, 26 marca 2021 r.

† Marek Solarczyk

Biskup Radomski

Intencje Mszy Świętych 22.03 – 28.03.2021 r.

Poniedziałek 22.03.2021 r. 
17:00 1. † Krzysztof Okła – w 30 dzień po śmierci.
2.
Wtorek 23.03.2021 r. 
17:00 1. † Krzysztof Okła – od zakładu pogrzebowego Eden.
2.
Środa 24.03.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. O opiekę M.B.W. dla Damiana, Jowity i Kubusia.
Czwartek 25.03.2021 r. 
17:00 1. † Janusz Szczepanik w 30 dzień po śmierci.
2. O zdrowie, Boże błog., Dary Ducha Świętego, opiekę M.B.W. dla Wiktorii i Natalii oraz Kamila.
Piątek 26.03.2021 r. 
17:00 1. † Edward Owczarczyk.
2. † Mieczysława Janiszewska w 4 rocz. śmierci.
Sobota 27.03.2021 r. 
17:00 1. † Katarzyna w 37 rocz. śmierci.
2. † Waldemar Grot w 3 rocz. śmierci.
Niedziela  28.03.2021 r.  Niedziela Palmowa.
08:30 1. †† Janina Rupniewska w 14 rocz. śmierci, Gustaw Rupniewski.
2. † Zygmunt Galus w 4 rocz. śmierci.
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Marianna, Marian, Henryk, Anna, Małgorzata Garbacz.
17:00 1. † Wiesława Młodawska w 1 rocz. śmierci.
2. † Henryka Szczepanik w 1 rocz. śmierci i Henryk Szczepanik.

Intencje Mszy Świętych 15.03 – 21.03.2021 r.

Poniedziałek 15.03.2021 r. 
17:00 1. †† Danuta i Eugeniusz Fitas oraz zmarli z rodziny Fitasów i Czerwińskich.
2. † Longina Chrzan.
Wtorek 16.03.2021 r. 
17:00 1. †† Czesław i Danuta Krzyważnia.
2. † Waldemar Jedynak.
Środa 17.03.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. † Czesław Polewany w 30 dzień po śmierci.
Czwartek 18.03.2021 r. 
17:00 1. † Stefan Adach.
2. †† Zbigniew, Anna, Adam, Łucja, Kazimierz Kowalczyk, Józef Szmit, Stanisław Wilkowski, Tadeusz, Teresa Grot, Zofia Gwarek.
Piątek 19.03.2021 r. Św. Józefa. 
17:00 1. O zdrowie, Boze Błogosławieństwo, Dary Ducha Świetego dla Wiktorii.
2. † Dariusz Młynarczyk.
Sobota 20.03.2021 r. 
17:00 1. †† Marianna, Michał Pokusa, Jan Sroka, Marianna, Ignacy Salata.
2. †† Piotr Czarnecki w 1 rocz. śmierci, Janina Czarnecka w 6 rocz. śmierci.
Niedziela  21.03.2021 r.
08:30 1. †† Genowefa, Wincenty, Krystyna Kowalczyk.
2. †† Gabriela, Edward Góreccy; Bronisław, Zofia, Antoni Brzezińscy.
11:00 1. Za Parafian.
2. † Józefa Krawczyńska.
17:00 1. † Józef Walus.
2. † Dariusz Młodawski w 6 rocz. śmierci.

Intencje Mszy Świętych 08.03 – 14.03.2021 r.

Poniedziałek 08.03.2021 r. 
17:00 1. † Łucja Lisowska w 1 rocz. śmierci – int. od syna Ryszarda i Jolanty.
2.
Wtorek 09.03.2021 r. 
17:00 1. † Mieczysław Fitas – w 30 dzień po śmierci.
2.
Środa 10.03.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Marianna Zofia Smołuch – w 30 dzień po śmierci.
Czwartek 11.03.2021 r. 
17:00 1. † Marian Stradomski – w 8 rocz. śmierci.
2. † Barbara Smołuch.
Piątek 12.03.2021 r.  
17:00 1. †† Aniela, Jan Grot, Kazimierz Bednarz.
2. † Stefan Adach – w 30 dzień po śmierci.
Sobota 13.03.2021 r. 
17:00 1. † Władysław Zbróg – w rocznicę śmierci.
2. † Stanisław Bednarek – w 3 rocz. śmierci.
Niedziela  14.03.2021 r.  
08:30 1. †† Maria, Edward, Ryszard, Andrzej Wąsowscy.
2. †† Marianna, Józef, Bronisława, Franciszek, Julian Kijak.
11:00 1. Za Parafian.
2. † Zofia Tomala w 6 rocz. śmierci.
17:00 1. †† Henryka, Edward Owczarczyk, Małgorzata Borun – w 10 rocz. śmierci.
2. †† Czesława i Henryk Plewa.

Intencje Mszy Świętych 01.03 – 07.03.2021 r.

Poniedziałek 01.03.2021 r. 
17:00 1. Wypominki Roczne.
2.
Wtorek 02.03.2021 r.
17:00 1. † Edward Bronisław Owczarczyk – od Lucyny Owczarczyk z rodziną.
2.
Środa 03.03.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2.  O błog. Boże, opiekę M.B.W. i zdrowie dla Wiktorii i Natalii.
Czwartek 04.03.2021 r. 
17:00 1. O powołania kapłańskie i zakonne.
2. O opiekę M.B.W., Dary Ducha Świętego dla Kamila, Klaudii, Joanny i Kacpra.
Piątek 05.03.2021 r.  
17:00 1. O Boże błog. i macierzyńską opiekę M.B. Czarneckiej dla Jerzego.
2. Dziękczynna za otrzymane łaski i szczęśliwie zakończony semesrt nauki.
Sobota 06.03.2021 r. 
17:00 1. † Stanisława Zdral.
2. † Edward Białobrzeski w 38 rocz. śmierci.
Niedziela  07.03.2021 r.  
08:30 1. †† Antoni Szczepanik w 12 rocz. śmierci, Stanisława Bryk.
2. † Elżbieta Duma.
11:00 1.  Za parafian.
2. †† Albert, Stanisław, Janina Sidor; Stanisława, Czesława, Zofia, Antoni Rozmus.
17:00 1. † Antoni, Władysłwa oraz zmarłych z Rodziny Szymczyk; Jan, Maria Kusiak.
2.

WIELKI POST

Intencje Mszy Świętych 22.02 – 28.02.2021 r.

Poniedziałek 22.02.2021 r. 
17:00 1. † Daniela Wojna w 30 dzień po śmierci.
2. † Krzysztof Kaja w 30 dzień po śmierci.
Wtorek 23.02.2021 r. 
17:00 1. † Edward Bronisław Owczarczyk – od uczestników Pogrzebu.
2. † Stefan Adach.
Środa 24.02.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2.  O błog. Boże, opiekę M.B.W. dla rodziny Rutkowskich.
Czwartek 25.02.2021 r. 
17:00 1. W intencji naszej Ojczyzny o wierność Chrystusowi.
2.
Piątek 26.02.2021 r.  
17:00 1. † Stefan Adach.
2.
Sobota 27.02.2021 r. 
17:00 1. † Celina, Marian, Waldemar Grot.
2.
Niedziela  28.02.2021 r.  
08:30 1. †† Marianna, Stefan, Jan Trudnos; Tomasz, Bronisława, Franciszek Fitas.
2. † Zenon Galant – w 1 rocz. śmierci.
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Marianna i Wacław Kowalczyk; Józef Kuśmierczyk.
17:00 1. Za kapłanów, o błog. Boże i opiekę M.B.W.
2.

Intencje Mszy Świętych 15.02 – 21.02.2021 r.

Poniedziałek 15.02.2021 r. 
17:00 1. †† Wiesław  Kos i zmarli z rodziny Kos.
2.
Wtorek 16.02.2021r. 
17:00 1. †† Roman, Weronika Sikora, Stanisława Zdral.
2. O Boże błog., opiekę M.B. Czarneckiej dla Bogusława.
Środa 17.02.2021 r. Środa Popielcowa.
09:00
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2.
Czwartek 18.02.2021 r. 
17:00 1. † Daniela Wojna.
2.
Piątek 19.02.2021 r.  
17:00 1.
2.
Sobota 20.02.2021 r. 
17:00 1.
2.
Niedziela  21.02.2021 r. 
08:30 1. †† Teodora, Józef, Sylwester, Henryka, Helena, Stanisław Ciura; Jadwiga, Bogusław Buczkowscy, Katarzyna Brzezińska.
2. † Dorota Staniszewska.
11:00 1. Za Parafian.
2. O błog. Boże, Dary Ducha Świętego, macierzyńską opiekę M.B.W. dla Agaty.
17:00 1. † Piotr Kaczmarczyk w 1 rocz. śmierci.
2.

Intencje Mszy Świętych 08.02 – 14.02.2021 r.

Poniedziałek 08.02.2021 r. 
17:00 1. † Ryszard Smoluch – od uczestników pogrzebu.
2. † Daniela Wojna – od pracowników oddziału chirurgi naczyniowej w Końskich.
Wtorek 09.02.2021 r. 
17:00 1. †† Eugeniusz i Danuta Fitas.
2. O łaskę uzdrowienia dla Adrianka.
Środa 10.02.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Stanisława i Franciszek.
Czwartek 11.02.2021 r. 
17:00 1. † Edward Owczarczyk – od szwagierki Janiny z rodziną.
2. O łaskę uzdrowienia dla Adrianka.
Piątek 12.02.2021 r.  
17:00 1. † Daniela Wojna – od rodzin Wojnów i Młynarczyków.
2. O łaskę uzdrowienia dla Adrianka.
Sobota 13.02.2021 r. 
17:00 1. † Daniela Wojna.
2.
Niedziela  14.02.2021 r.  
08:30 1. †† Leon, Maria Brzezińscy; Łukasz, Bogusława Czerwonka.
2. †† Krystyna i Edward Świtoń.
11:00 1. Za Parafian.
2. O błog. Boże, macierzyńską opiekę M.B.W.w 15 rocz. ślubu dla Iwony i Ryszarda.
17:00 1. † Jan Opara.
2. O Dary Ducha Świętego, błog. Boże, opiekę M.B.W. i zdrowie dla Wiktorii.

Intencje Mszy Świętych 01.02 – 07.02.2021 r.

Poniedziałek 01.02.2021 r. 
17:00 1. Wypominki Roczne.
2. † Stanisław Wierzba.
Wtorek 02.02.2021r. Ofiarowanie Pańskie.
17:00 1. Dziękczynno błagalna z prośbą o błog. Boże, opiekę M.B.W., Dary Ducha Świętego dla Rafała, Marty, Tymona, Michaliny, Dagmary, Oli, Jerzego i Kamila.
2. O zdrowie błog Boże, opiekę M.B.W. dla Wojtusia.
Środa 03.02.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. O zdrowie, Błog Boże, opiekę M.B.W., Dary Ducha Świętego, ukończenie studiów dla Joanny i Klaudii.
Czwartek 04.02.2021 r. 
17:00 1. O powołania kapłańskie i zakonne.
2. O zdrowie, błog Boże, opiekę M.B.W. i potrzebne łaski dla Klaudii.
Piątek 05.02.2021 r.  
17:00 1. †† Longina Chrzan w rocznicę śmierci i Bronisław Chrzan.
2.
Sobota 06.02.2021 r. 
17:00 1. O błog. Boże, macierzyńską opiekę M.B. Czarneckiej i Dary Ducha Śwętego dla Pawła.
2. †† Mirosław, Piotr, Genowefa, Stanisław Gonciarz; Antoni i Krystyna Kowalczyk.
Niedziela  07.02.2021 r.  
08:30 1. † Agata Duma.
2. † Irena i Stefan Kloczkowscy.
11:00 1. Za Parafian.
2. †† Albert, Stanisław, Janina Sidor; Stanisława, Czesława, Zofia, Antoni Rozmus.
17:00 1. †† Czesława, Stefan, Leszek Dziubińscy oraz zmarłych z rodzin Dziubińskich i Kusiaków.
2. O zdrowie, błog. Boże, opiekę M.B.W. dla Wiktorii.

Intencje Mszy Świętych 25.01 – 31.01.2021 r.

Poniedziałek 25.01.2021 r. 
17:00 1. † Ryszard Smoluch – od Jadzi i Wiesi z rodzinami.
2.
Wtorek 26.01.2021 r. 
17:00 1.
2.
Środa 27.01.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2.
Czwartek 28.01.2021 r. 
17:00 1.
2.
Piątek 29.01.2021 r. 
17:00 1. O Boże błogosławieństwo opiekę M.B. Czarneckiej dla Samuela w 3 rocznicę urodzin.
2.
Sobota 30.01.2021 r. 
17:00 1. O błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski, opiekę M.B.W. dla babci Anny oraz dar życia wiecznego i miłosierdzie Boże dla babci Genowefy i dziadków Adama i Mariana.
2.
Niedziela  31.01.2021 r. 
08:30 1.
2.
11:00 1. Za Parafian.
2. O zgodę, miłość, błog. Boże w rodzinie i opiekę M.B.W.
17:00 1. † Czesława Kusiak.
2. †† Wiesław Kurp i Józef Szmidt.

Intencje Mszy Świętych 18.01 – 24.01.2021 r.

Poniedziałek 18.01.2021 r. 
17:00 1. O zdrowie, błog. Boże, Dary Ducha Świętego, pomoc w nauce i opieke M.B.W. dla Wiktorii.
2. W intencji mieszkańców Czarnej.
Wtorek 19.01.2021r. 
17:00 1. O Boże błog. opiekę M.B. Czarneckiej dla Krzysztofa w 40 rocz. urodzin.
2. † Marek Chrapek – od Zofii i Ryszarda Teper z Huciska z rodziną.
Środa 20.01.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. O pomyślne rozwiązanie spraw rodzinnych.
Czwartek 21.01.2021 r. 
17:00 1. †† Irena Jedynak w 10 rocz. śmierci, Ryszard Jedynak, Julia, Piotr, Jan Chrapek.
2.
Piątek 22.01.2021 r.  Św. Wincentego Pallottiego.
17:00 1. Zbiorowa przez wstawiennictwo św. W. Pallottiego.
2.
Sobota 23.01.2021 r. 
17:00 1. †† Maria Pinda w 30 dzień po śmierci i Henryk Pinda.
2.
Niedziela  24.01.2021 r.  
08:30 1. †† Helena, Elżbieta, Tadeusz, Antoni, Zamachowscy; Alina, Eugeniusz, Andrzej, Genowefa Sroka.
2. † Grzegorz Dryl.
11:00 1. Za Parafian.
2. O zdrowie, błog. Boże i opiekę M.B.W. dla Stanisławy Zięba.
17:00 1. O Boże błog., macierzyńską opiekę M.B. Czarneckiej dla Lidi i Marka w 40 rocz. ślubu.
2. O zdrowie, opiekę M.B.W., Dary Ducha Świętego i pomoc w nauce dla Wiktorii.

Intencje Mszy Świętych 11.01 – 17.01.2021 r.

Poniedziałek 11.01.2021 r. 
17:00 1. † Arkadiusz Młodawski – od rodziny Jedynaków właścicieli firmy Christ.
2. W intencji mieszkańców Grzybowa.
Wtorek 12.01.2021r. 
17:00 1. † Arkadiusz Młodawski – w 30 dzień po śmierci.
2. W intencji mieszkańców Koziej Woli.
Środa 13.01.2021 r. 
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. † Maria Wierzba w 20 rocznicę śmierci
3. W intencji mieszkańców Koziej Woli.
Czwartek 14.01.2021 r. 
17:00 1. † Marianna Fitas – od uczestników pogrzebu.
2. W intencji mieszkańców Janowa.
Piątek 15.01.2021 r. 
17:00 1. † Janusz Górecki w 2 rocznicę śmierci.
2. W intencji mieszkańców Czarnieckiej Góry.
Sobota 16.01.2021 r. 
17:00 1. †† Marianna, Stanisława, Władysława, Marian, Józef, Henryk Stradomscy.
2. †† Cecylia, Jerzy, Grzegorz.
3.  W intencji mieszkańców Czarnieckiej Góry i Poręby.
Niedziela  17.01.2021 r.  
08:30 1. † Albert Sidor w 2 rocz. śmierci.
2. † Agata Kapusta.
11:00 1. Za Parafian.
2. † Anna Plewa w 10 rocznicę śmierci.
17:00 1. † Arkadiusz Młodawski – od Katarzyny Jedynak z rodziną.
2. †† Alicja Melańczuk w 1 rocz. śmierci, Stanisława Stelmaszczyk w 2 rocznicę  śmierci, Stanisław Melańczuk, Marianna Węgrzyn, Zbigniew Rogula.

Intencje Mszy Świętych 04.01 – 10.01.2021 r.

Poniedziałek 04.01.2021 r. 
17:00 1. Wypominki Roczne.
2. O zdrowie, błogosławieństwo Boże, pomoc w nauce i rozwiązanie problemów dla Wiktorii.
Wtorek 05.01.2021r. 
17:00 1. † Arkadiusz Młodawski – od kolegów i koleżanek z firmy Christ.
2.
Środa 06.01.2021 r. Objawienie Pańskie.
08:30 1. †† Jan Szmit, Marianna, Czesław Młodawscy, Irena Podlasek.
2. †† Alicja w 35 rocznicę śmierci i Andrzej Dziura.
11:00 1. Za Parafian
2. † Krystyna Kaczmarczyk w 15 rocznicę śmierci.
17:00 1. W intencjach do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni.
2. †† Mirosława w 21 rocznicę śmierci, Helena, Józef z Rodziny Zapałów, Zbigniew Szejna.
Czwartek 07.01.2021 r. 
17:00 1. † O powołania kapłańskie i zakonne.
2. † Marian Durlik.
Piątek 08.01.2021 r. 
17:00 1. † Arkadiusz Młodawski – od kolegów i koleżanek z firmy Christ.
2.
Sobota 09.01.2021 r. 
17:00 1. † Arkadiusz Młodawski – od Barbary Gębskiej z rodziną.
2.
Niedziela  10.01.2021 r.  
08:30 1. † Ewa Zawada.
2. †† Halina i Kazimierz Kusztal.
11:00 1. Za Parafian.
2. † Stanisława Andrzejczyk.
17:00 1. O zdrowie, Boże błog., opiekę M.B.W., dla Joanny, Oli, Tomasza i Pawła.
2. †† Maria i Mieczysław Moczarscy.