Author Archives: Sławomir Grochalak

Ogłoszenia duszpasterskie, 30 Niedziela Zwykła, 25.10.2020 r.

 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie do Sanktuarium o godz. 16.30. W środę z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni różaniec jest po Mszy św. Nabożeństwa różańcowe w Wąsoszy o godz. 15.30.
 2. Na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy w ubiegłą niedziele złożyliśmy 1020 zł. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 3. Przez cały listopad w Sanktuarium o godz. 16.30 będziemy odmawiać różaniec za bliskich nam zmarłych oraz za dobrodziejów i współpracowników Sanktuarium, w środy po Mszy św. o godz. 17.00.
 4. Za wszystkich zmarłych poleconych nam w wypominkach listopadowych będziemy odprawiać cały listopad Mszę świętą o godz. 17.00. Na ławkach kościoła wyłożone są kartki na wypominki listopadowe i roczne. Prosimy o wpisywanie imion bliskich nam zmarłych. Zgodnie z tradycją jako Pallotyni w całej Polsce odprawiamy w listopadzie Msze święte za zmarłych. Codziennie sprawujemy 24 Msze święte zbiorowe za zmarłych polecanych naszym modlitwom. Każda z tych Mszy świętych od­pra­wiana jest za wszyst­kich zmarłych poleconych naszej modlitwie we wszyst­kich pal­lo­tyń­skich parafiach. Każdy zmarły u­czest­ni­czy w do­brach du­cho­wych każdej­ z tych 24 ofiar eu­cha­ry­stycz­nych każdego dnia przez 30 dni. Jedna z tych 24 Mszy świętych jest odprawiana w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni. Wypisane wypominki listopadowe i roczne składamy w zakrystii. Bardzo prosimy o czytelne wpisywanie, aby uniknąć pomyłek. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać zawsze w pierwszym przypadku – mianowniku.
 5. Księga z intencjami Mszy św. w Sanktuarium na rok 2021 będzie dostępna od niedzieli, 8 listopada.
 6. W niedzielę, 1 listopada, przypada uroczystość Wszystkich Świętych. W związku z sytuacją nasilającej się pandemii koronawirusa nie będzie procesji na cmentarz i Mszy św. o godz. 13.00 na cmentarzu. Natomiast odmówimy różaniec na cmentarzu za zmarłych o godz. 13.00. Prosimy o pozostanie przy grobach swoich bliskich, tylko kapłani przejdą w procesji różańcowej. W tym dniu nie będzie już różańca za zmarłych w Sanktuarium o godz. 16.30. Po modlitwie różańcowej będzie możliwość poświęcenia nowych pomników. Prosimy zgłaszać, jeśli ktoś ma takie życzenie. Zgodnie z nowymi wytycznymi w naszym kościele może przebywać 70 osób z zachowaniem środków bezpieczeństwa. Ofiarujmy zmarłym dar naszej modlitwy i Komunii świętej.
 7. Msza św. w Wąsoszy będzie o godz. 8.00, w Duraczowie o godz. 9.45.
 8. W poniedziałek, 2 listopada we wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w tak zwany Dzień Zaduszny, w naszym kościele Msze św. będą sprawowane według porządku niedzielnego. Msza św. w Wąsoszy o godz. 9.45, w Duraczowie o godz. 9.45.
 9. Na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych, prosząc o dar miłosierdzia Bożego dla nich.
 10. Pamiętajmy, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i zmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.
 11. Miejsca grobów na cmentarzu są ważne przez 20 lat. Przypominamy i prosimy o przedłużenie dzierżaw na kolejne lata. Można tego dokonać w kancelarii parafialnej codziennie po Mszy św. wieczornej. Prosimy także o porządki na grobach i wokół nich.
 12. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic różańca świętego.
 13. W środę w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Święty Juda Tadeusz uważany jest za patrona spraw beznadziejnych, wzywamy go w szczególnych potrzebach. To także dzień imienin ks. Tadeusza i pana Tadeusza – organisty. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w czasie której będziemy modlić się za Solenizantów.
 14. W tym tygodniu patronują nam:
 • 28. X. – Święci Apostołowie Szymon i Juda Tadeusz, którzy należeli do ścisłego grona uczniów Pana Jezusa; tradycja Kościoła przekazuje, że obaj dotarli do Mezopotamii, a następnie do Persji, gdzie ponieśli śmierć męczeńską za wiarę.
 1. Wszystkim naszym Parafianom, Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni, a tym, którzy udają się na groby swoich bliskich życzymy bezpiecznej podróży. Przed podróżą pamiętajmy o modlitwie do Anioła Stróża i poleceniu siebie św. Krzysztofowi i Matce Bożej.

Ogłoszenia duszpasterskie, 29 Niedziela Zwykła, 18.10.2020 r.

 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie do Sanktuarium o godz. 16.30. W środę z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni różaniec jest po Mszy św. Nabożeństwa różańcowe w Wąsoszy o godz. 15.30.
 2. Na Dzieło Nowego Tysiąclecia w ubiegłą niedzielę zebraliśmy 1010 zł. Za każdą ofiarę dziękujemy. Bóg zapłać.
 3. Dzisiaj zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 15.00.
 4. Dzisiaj można złożyć ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.
 5. Przez cały listopad w Sanktuarium o godz. 16.30 będziemy odmawiać różaniec za bliskich nam zmarłych oraz za dobrodziejów i współpracowników Sanktuarium, w środy po Mszy św. o godz. 17.00.
 6. Za wszystkich zmarłych poleconych nam w wypominkach listopadowych będziemy odprawiać cały listopad Mszę świętą o godz. 17.00. Na ławkach kościoła wyłożone są kartki na wypominki listopadowe i roczne. Prosimy o wpisywanie imion bliskich nam zmarłych.  Zgodnie z tradycją jako Pallotyni w całej Polsce odprawiamy w listopadzie Msze święte za zmarłych. Codziennie sprawujemy 24 Msze święte zbiorowe za zmarłych polecanych naszym modlitwom. Każda z tych Mszy świętych od­pra­wiana jest za wszyst­kich zmarłych poleconych naszej modlitwie we wszyst­kich pal­lo­tyń­skich parafiach. Każdy zmarły u­czest­ni­czy w do­brach du­cho­wych każdej­ z tych 24 ofiar eu­cha­ry­stycz­nych każdego dnia przez 30 dni. Jedna z tych 24 Mszy świętych jest odprawiana w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni. Wypisane wypominki listopadowe i roczne składamy w zakrystii. Bardzo prosimy o czytelne wpisywanie, aby uniknąć pomyłek. Imiona i nazwiska zmarłych prosimy wpisywać zawsze w pierwszym przypadku – mianowniku.
 7. Księga z intencjami Mszy św. w Sanktuarium na rok 2021 będzie dostępna od niedzieli, 8 listopada.
 8. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
 • 20. X. – św. Jan Kanty, prezbiter, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany z niezwykłej pracowitości i wielkiego miłosierdzia.
 • 22. X. – św. Jan Paweł II, papież Polak, wielki nauczyciel wiary i bezgranicznego zawierzenia Chrystusowi i Jego Najświętszej Matce.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

                                                                                  Dyspensa

W związku ze stanem epidemii, biorąc pod uwagę zagrożenie zdrowia oraz życia wiernych, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz zaleceniami zawartymi w Komunikacie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 16 października 2020 roku

 udzielam dyspensy

od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

 1. osobom w podeszłym wieku i kobietom w stanie błogosławionym,
 2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, podwyższona temperatura itp.),
 3. osobom, przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania, które czują wielką obawę przed zarażeniem.

Ks. Henryk Tomasik

   Biskup Radomski

Ogłoszenia duszpasterskie, 28 Niedziela Zwykła, 11.10.2020 r.

 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie do Sanktuarium o godz. 16.30. Wyjątkiem jest środa z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni. W tym dniu różaniec jest po Mszy św. Nabożeństwa różańcowe w Wąsoszy codziennie o godz. 15.30. Odmawiając różaniec w sposób ciągły z rozważaniami w kościele, kaplicy lub rodzinie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. Dzisiaj zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 15.00. Dzieci otrzymają różańce
 3. Za tydzień zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 15.00.
 4. Za tydzień będzie można złożyć ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 5. Dzisiaj w kościele przeżywamy XX Dzień Papieski. Po Mszach św. można złożyć ofiary na stypendia dla uzdolnionych uczniów i studentów. W imieniu wszystkich stypendystów składamy serdeczne podziękowanie. Bóg zapłać.
 6. We wtorek, 13 października zapraszamy na ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 17.00, po Mszy św. będzie procesja różańcowa wokół Sanktuarium. Nie będzie w tym dniu różańca o godz. 16.30. Różaniec odmówimy podczas procesji z figurą Matki Bożej Fatimskiej.
 7. W środę przypada Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w naszych osobistych modlitwach o nauczycielach, katechetach i wychowawcach. Otoczmy ich w tym dniu naszą modlitwą.
 8. W piątek, 16 października przypada 42. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską. W tym dniu będziemy dziękować Bogu za jego pontyfikat i prosić o jego wstawiennictwo.
 9. Zakupiliśmy nową podstawę pod paschał. Jest to dar młodzieży, która w tym roku przystąpiła do sakramentu bierzmowania i dzieci pierwszokomunijnych. Bardzo dziękujemy za dar ołtarza. Bóg zapłać.
 10. W tym tygodniu patronują nam:
 • 13. X. – bł. Honorat Koźmiński, kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.
 • 15. X. – św. Teresa od Jezusa, dziewica, zakonnica i doktor Kościoła, która zreformowała zakon karmelitański; była wielką mistyczką.
 • 16. X. – św. Jadwiga Śląska, żona Henryka I Brodatego, księcia Wrocławia, która po jego śmierci wstąpiła do klasztoru cysterek w Trzebnicy, gdzie zasłynęła z pobożności i czynów miłosierdzia.
 • 17. X. – św. Ignacy Antiocheński, biskup i męczennik, uczeń św. Jana Ewangelisty i następca św. Piotra na stolicy biskupiej w Antiochii (Syria); w czasie prześladowań za cesarza Trajana został uwięziony i skazany na śmierć; jest jednym z pierwszych ojców Kościoła.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 27 Niedziela Zwykła, 4.10.2020 r.

 1. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie do Sanktuarium o godz. 16.30. Wyjątkiem będzie środa z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni. W tym dniu różaniec będzie po Mszy św. Nabożeństwa różańcowe w Wąsoszy będą o godz. 15.30. Odmawiając różaniec w sposób ciągły z rozważaniami w kościele, kaplicy lub rodzinie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. Po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 3. W środę, 7 października będziemy obchodzić Uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Zapraszamy wszystkie Koła Żywego Różańca, Parafian i Pielgrzymów na uroczystą Mszę św. o godz. 16.00. Mszy św. będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Sławomir Radulski SAC. Po Mszy św. będzie procesja różańcowa wokół Sanktuarium. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.00. Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni będzie odprawiona przed Mszą św. o godz. 15.30.
 4. Za tydzień zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii św. wraz z rodzicami na Mszę św. o godz. 15.00. Dzieci otrzymają różańce.
 5. W przyszłą niedzielę po raz 20. będziemy obchodzić Dzień Papieski. Widocznym znakiem naszej pomocy uzdolnionej młodzieży pochodzącej z mniej zamożnych rodzin będzie przykościelna i publiczna zbiórka na fundusz stypendialny Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia. Także nasza parafia włącza się w tą akcję. Po Mszach św. będzie można złożyć ofiary do puszek. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy – Bóg zapłać.
 6. Ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy będziemy mogli złożyć w kolejną niedzielę, 18 października.
 7. W poniedziałek na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się za zmarłych poleconych nam w wypominkach rocznych polecając ich Bożemu miłosierdziu.
 8. Z okazji liturgicznego wspomnienia św. Faustyny, apostołki Bożego miłosierdzia, w poniedziałek, 5 października po Mszy św. o godz. 17.00 odmówimy koronkę do Bożego Miłosierdzia.
 9. W tym tygodniu patronuje nam:
 • 5 .X. – św. Faustyna Kowalska, znana na całym świecie polska zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, mistyczka nazywana „sekretarką Bożego miłosierdzia”.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 26 Niedziela Zwykła, 27.09.2020 r.

 1. W czwartek rozpoczyna się październik. Przez cały miesiąc w Sanktuarium będą odprawiane nabożeństwa różańcowe o godz. 16.30. Wyjątkiem będzie środa z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni. W tym dniu różaniec będzie po Mszy św. Nabożeństwa różańcowe w Wąsoszy będą o godz. 15.30. Odmawiając różaniec w sposób ciągły z rozważaniami w kościele, kaplicy lub rodzinie możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
 2. 7 października będziemy obchodzić Uroczystość Matki Bożej Różańcowej. Zapraszamy wszystkie Koła Żywego Różańca, Parafian i Pielgrzymów na uroczystą Mszę św. o godz. 16.00. Mszy św. będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi Sławomir Radulski SAC. Po Mszy św. będzie procesja różańcowa wokół Sanktuarium. W tym dniu nie będzie Mszy św. o godz. 17.00. Nowenna do Matki Bożej Czarneckiej Wychowawczyni będzie odprawiona przed Mszą św. o godz. 15.30.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, a po następnych Mszach św. nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.
 4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 5. W pierwszy czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 6. W pierwszy piątek miesiąca chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 8.00.
 7. Spowiedź w Sanktuarium od godz. 16.30 w czasie nabożeństwa różańcowego, w Wąsoszy od godz. 15.30, w Duraczowie od godz. 18.00.
 8. W sobotę, 3 października zapraszamy na Mszę św. do Błotnicy o godz. 10.00.
 9. Zapraszamy wszystkich, którzy należą do Rodziny Różańcowej na XIII Pielgrzymkę do Sanktuarium NMP Królowej Różańca Świętego w Wysokim Kole w sobotę, 3 października. Więcej informacji i zapisy do środy, 30 września u ks. Tadeusza.
 10. W tym tygodniu patronują nam:
 • 28. IX. – św. Wacław, książę czeski, który zginął za wiarę w Chrystusa z rąk swego brata, poganina; jest patronem Czech.
 • 29. IX. – Święci Archaniołowie: Michał, Gabriel i Rafał, najwięksi wśród aniołów z powodu szczególnych zadań, jakie Pan Bóg im powierza.
 • 30. IX. – św. Hieronim, prezbiter, doktor Kościoła, któremu zawdzięczamy tłumaczenie Pisma Świętego na język łaciński.
 • 1. X. – św. Teresa od Dzieciątka Jezus, dziewica i doktor Kościoła, patronka misji katolickich.
 • 2. X. – Święci Aniołowie Stróżowie, nasi niebiescy opiekunowie.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 25 Niedziela Zwykła, 20.09.2020 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość I Komunii świętej. Podczas Mszy św. o godz. 11.00 dzieci naszej parafii przyjmą po raz pierwszy Jezusa do swoich serc. Od poniedziałku do piątku na Mszy św. o godz. 17.00 dzieci będą przeżywać Biały Tydzień.
 2. Dzisiaj zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00 młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania. Zapraszamy także rodziców młodzieży, aby towarzyszyła młodzieży w tych przygotowaniach.
 3. Zapraszamy na jesienną sesję Szkoły Maryi, która odbędzie się w dniach 25 – 27 września. Rozpoczęcie w piątek Mszą św. o godz. 17.00, zakończenie w niedzielę koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
 4. Zapraszamy narzeczonych, którzy planują zawrzeć sakrament małżeństwa na Kurs Przedmałżeński, który odbędzie się od 26 września o godz. 10.00 w naszej parafii, a zakończy dniem skupienia w pierwszą sobotę Adwentu, 5 grudnia 2020 r. Spotkania składają się z 10 spotkań formacyjnych zakończonych dniem skupienia.
 5. W tym tygodniu patronują nam:
 • 21. IX. – św. Mateusz Apostoł i Ewangelista, Pan Jezus dokonał w nim cudu nawrócenia, stał się Chrystusowym uczniem i autorem jednej z Ewangelii.
 • 23. IX. – św. ojciec Pio, prezbiter, kapucyn, stygmatyk i mistyk, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 24 Niedziela Zwykła, 13.09.2020 r.

 1. Dzisiaj zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00 dzieci klas III przygotowujące się w tym roku szkolnym do I Komunii św. wraz z rodzicami. Po Mszy zapraszamy na spotkanie organizacyjne do Domu Rekolekcyjnego.
 2. Zapraszamy dzieci z klas IV mające przyjąć w najbliższą niedzielę I Komunię św. wraz z rodzicami na pierwszą próbę w poniedziałek, 14 września o godz. 18.00.
 3. Jutro obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.
 4. Dzisiaj po Mszach św. można złożyć ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 5. Dzisiaj zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 17.00. Po Mszy odmówimy różaniec podczas procesji wokół Sanktuarium.
 6. Za tydzień zapraszamy młodzież klas VIII na Mszę św. o godz. 15.00, która w tym roku szkolnym przystąpi do sakramentu bierzmowania. Zapraszamy także rodziców młodzieży, aby towarzyszyła młodzieży w tych przygotowaniach.
 7. W sąsiedztwie święta Podwyższenia Krzyża Świętego w kalendarzu liturgicznym pod datą 15 września (najbliższy wtorek) przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Przez to wspomnienie możemy uświadomić sobie cierpienia, jakie były udziałem Maryi, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.
 8. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce 10. Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Podejmując tę inicjatywę, trwajmy na osobistej i wspólnotowej modlitwie za dzieci, młodzież, polskie szkoły i rodziny.
 9. Za tydzień w niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 dzieci z naszej parafii przystąpią po raz pierwszy do I Komunii świętej. Otoczmy je naszą serdeczną modlitwą. Ze względu zapewnienie większego bezpieczeństwa dzieci bardzo prosimy, aby w pierwszej kolejności udostępnić miejsce w Sanktuarium dzieciom i rodzicom dzieci pierwszokomunijnych.
 10. W sobotę, 19 września na godz. 11.00 zapraszamy na pierwsze spotkanie po wakacjach z ks. Bogusławem ministrantów, służbę liturgiczną oraz wszystkich, którzy chcą służyć przy ołtarzu w czasie liturgii oraz Oazę Dzieci Bożych.
 11. W tym tygodniu patronują nam:
 • 16. IX. – święci Korneliusz, papież, i Cyprian, biskup; obydwaj gorliwie bronili wiary chrześcijańskiej i ponieśli śmierć męczeńską w połowie III wieku.
 • 18. IX. – św. Stanisław Kostka, zakonnik ze zgromadzenia jezuitów, patron Polski, polskiej młodzieży i nowicjuszy.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 23 Niedziela Zwykła, 6.09.2020 r.

 1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, po kolejnych nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.
 2. Jutro na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych polecając ich Bożemu miłosierdziu.
 3. Za tydzień będzie można złożyć po Mszach św. ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę już dzisiaj składamy podziękowanie. Bóg zapłać.
 4. W sobotę, 12 września zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.00 do Błotnicy.
 5. W niedzielę, 13 września zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 17.00, po Mszy św. będzie procesja różańcowa wokół Sanktuarium.
 6. W najbliższą sobotę zapraszamy narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa na Dzień Skupienia, który rozpocznie się o godz. 10.00 w Domu Rekolekcyjnym.
 7. We wtorek, 8 września będziemy obchodzić Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny znane jako święto Matki Bożej Siewnej. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.
 8. W najbliższą niedzielę, 13 września zapraszamy na pierwszą Mszę św. o godz. 15.00 dzieci przygotowujące się w tym roku szkolnym do przyjęcia I Komunii świętej wraz z rodzicami. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców w Domu Rekolekcyjnym.
 9. Próby dla dzieci mających przystąpić do I Komunii świętej 20 września rozpoczną się po przyszłej niedzieli, po 13 września.
 10. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni.Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 22 Niedziela Zwykła, 30.08.2020 r.

 1. Przed nami 21. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, 5 września, której będzie przewodniczył J.E. ks. biskup Ordynariusz Henryk Tomasik.
 2. Ze względu na rocznicę koronacji Msza św. w Błotnicy zostanie odprawiona 12 września o godz. 10.00.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, po kolejnych Mszach będzie nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.
 4. We wtorek, 1 września będziemy obchodzić 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Naszą modlitwą otoczmy tych, którzy zginęli w czasie wojny w obronie Ojczyzny i wszystkich pomordowanych.
 5. We wtorek rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców, wychowawców, katechetów i nauczycieli na Mszę św. o godz. 8.00. Podczas Mszy św. będzie poświęcenie plecaków i przyborów szkolnych.
 6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
 7. W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 8. W pierwszy piątek miesiąca chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 8.00.
 9. Spowiedź w Sanktuarium od godz. 16.30, w Wąsoszy od godz. 17.30, w Duraczowie o godz. 18.00.
 10. W sobotę, 5 września zapraszamy na ostatnie już w tym roku nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 17.00 z medytacją, po Mszy św. wspólnie odmówimy różaniec wynagradzający przed wystawionym Najświętszym sakramentem.
 11. W tym tygodniu patronuje nam:
 • 3. IX. – św. Grzegorz Wielki, papież, wybitny teolog i reformator, doktor Kościoła.
 1. Naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni,  a także dzieciom, młodzieży i gronu pedagogicznemu rozpoczynającym nowy rok szkolny i katechetyczny życzymy darów Ducha Świętego oraz opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 21 Niedziela Zwykła, 23.08.2020 r.

 1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Jerzego Gugałę SAC z Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach, który głosi Słowo Boże, po Mszach św. zbiera ofiary na rzecz misji pallotyńskich.
 2. W ubiegłą niedzielę na poszkodowanych w Bejrucie zebraliśmy 1780 zł. Ofiary zostały przekazane do Caritas Polska. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 3. Przed nami 21. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, 5 września, której będzie przewodniczył J.E. ks. biskup Ordynariusz Henryk Tomasik.
 4. W środę, 26 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Zapraszamy do Sanktuarium na Msze św. o godz. 9.00 i 17.00. W Wąsoszy Msza św. odpustowa połączona z dożynkami o godz. 18.00. Prosimy mieszkańców Wąsoszy i Małachowa o przygotowanie wieńców dożynkowych.
 5. W Duraczowie Msza św. w tym dniu o godz. 19.00.
 6. W przyszłą niedzielę po raz ostatni będziemy odprawiać dodatkową Mszę św. w czasie wakacji o godz. 20.15.
 7. W tym tygodniu patronują nam:
 • 24. VIII. – św. Bartłomiej Apostoł, powołany przez Pana Jezusa do grona Dwunastu,
 • 26. VIII. – Matka Boża Częstochowska,
 • 27. VIII. – św. Monika, matka św. Augustyna, która swoją wytrwałą modlitwą wyprosiła jego nawrócenie,
 • 28. VIII. – św. Augustyn, syn św. Moniki, po nawróceniu został biskupem i wybitnym teologiem; doktor Kościoła,
 • 29. VIII. – św. Jan Chrzciciel w tajemnicy męczeńskiej śmierci.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 20 Niedziela Zwykła, 16.08.2020 r.

 1. Dzisiaj przeżywamy niedzielę solidarności z mieszkańcami Bejrutu. Po Mszach św. można złożyć ofiary na rzecz poszkodowanych, które zostaną przekazane za pośrednictwem Caritas Polska. Za każdą ofiarę dziękujemy. Bóg zapłać.
 2. Za tydzień, 23 sierpnia będziemy przeżywać w naszej parafii niedzielę misyjną. Kazania w tym dniu będzie głosił ks. Jerzy Gugała SAC z Sekretariatu Misyjnego w Ząbkach. Po Mszach św. będzie zbierał ofiary na rzecz misji pallotyńskich.
 3. Przed nami 21. rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 12.00, 5 września, której będzie przewodniczył J.E. ks. biskup Ordynariusz Henryk Tomasik.
 4. W tym tygodniu patronują nam:
 • 17. VIII. – św. Jacek Odrowąż, prezbiter, polski dominikanin, który poświęcił się misjom w różnych częściach naszego kraju; jego życie było wypełnione czcią do Matki Bożej.
 • 20. VIII. – św. Bernard, opat cystersów w Clairvaux (Francja) i doktor Kościoła, wielki myśliciel, teolog i mistyk, nazywany „wyrocznią Europy”.
 • 21. VIII. – św. Pius X, papież, który odrodził życie eucharystyczne, wydając dekrety o częstszym przystępowaniu do Eucharystii i pozwalając dzieciom na wcześniejszą Komunię św.; nazwano go „papieżem dzieci”.
 • 22.  VIII. – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 19 Niedziela Zwykła, 9.08.2020 r.

 1. Dzisiaj po Mszy św. możemy złożyć ofiary do puszek na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 2. W czwartek, 13 sierpnia zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie. O godz. 17.00 będzie Msza św., po niej będzie procesja różańcowa z figurą Matki Bożej Fatimskiej wokół Sanktuarium.
 3. W sobotę, 15 sierpnia będziemy obchodzić Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze św. zostaną odprawione według porządku niedzielnego o godz. 8.30, 11.00, 17.00 i 20.15. W Wąsoszy i Duraczowie Msze św. zostaną odprawione o godz. 9.45. Jest to uroczystość, w której mamy obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej. W Polsce ta uroczystość jest znana i obchodzona jako święto Matki Bożej Zielnej. Na liturgię do kościoła przynosimy bukiety ziół, kwiatów i warzyw, które zostaną pobłogosławione.
 4. W tę maryjną uroczystość tradycyjnie pamięcią sięgamy do naszej historii, aby wspominać „Cud nad Wisłą” z 1920 roku. Polecajmy Królowej Polski losy naszego narodu.
 5. Zmieniły się zasady odbioru śmieci z kontenerów na cmentarzach. Prosimy o wrzucanie śmieci do kontenerów bez segregacji – zniczy, szkła, kwiatów, doniczek, wieńców. Wszystko jest segregowane przez ZUK.
 6. W tym tygodniu patronują nam:
 • 10. VIII. – św. Wawrzyniec, diakon i męczennik.
 • 11. VIII. – św. Klara, dziewica, która idąc za wzorem św. Franciszka, wybrała życie w ubóstwie i założyła zakon sióstr zwanych od jej imienia klaryskami.
 • 14. VIII. – św. Maksymilian Maria Kolbe, franciszkański kapłan i męczennik obozu w Auschwitz, który oddał życie za współwięźnia.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 18 Niedziela Zwykła, 2.08.2020 r.

 1. W sobotę, 8 sierpnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 10.00 do Błotnicy.
 2. Po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, po kolejnych nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.
 3. Jutro na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych wypraszając dla nich Boże Miłosierdzie.
 4. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek i I piątek miesiąca.
 5. W piątek spowiedź w Sanktuarium od godz. 16.30, w Wąsoszy o godz. 18.00, w Duraczowie o godz. 18.00.
 6. Chorych w tym dniu z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 8.00.
 7. Za tydzień będziemy mogli złożyć po Mszach św. ofiary do puszek na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę już dzisiaj serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać.
 8. W czwartek, 6 sierpnia będziemy przeżywać święto Przemienienia Pańskiego. Zapraszamy do udziału w Eucharystii o godz. 17.00.
 9. Dziękuję naszym Parafiankom za upieczenie ciast i deserów na Dzień Chorych, także za przygotowanie poczęstunku dla wszystkich pielgrzymów. Bóg zapłać.
 10. W tym tygodniu patronują nam:
 • 4. VIII. – św. Jan Maria Vianney, francuski kapłan, gorliwy spowiednik, patron proboszczów;
 • 8. VIII. – św. Dominik, prezbiter, założyciel Zakonu Kaznodziejskiego – dominikanów.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 17 Niedziela Zwykła, 26.07.2020 r.

 1. W najbliższą sobotę, 1 sierpnia będziemy obchodzić w Sanktuarium Dzień Chorych. Zapraszamy na tą uroczystość chorych, cierpiących, starszych oraz parafian i pielgrzymów. Będziemy modlić się przed Matką Bożą Wychowawczynią o łaskę zdrowia i umocnienie w chorobie  i cierpieniu. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00 wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz odmówimy różaniec. O godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Adama Odzimka. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup zawierzy wszystkich chorych opiece Matki Bożej Wychowawczyni. Na zakończenie będzie błogosławieństwo lekarstw. Po uroczystości zapraszamy – jak co roku – wszystkich na wspólną herbatę i ciasto przygotowane przez naszych parafian.
 2. Ze względu na Mszę św. za chorych w pierwszą sobotę miesiąca, Msza św. w Błotnicy zostanie odprawiona w sobotę, 8 sierpnia o godz. 10.00.
 3. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, a po kolejnych Mszach św. nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.
 4. W tym tygodniu obchodzimy I sobotę miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Początek nabożeństwa rozpocznie się Mszą św. o godz. 17.00 z medytacją, a po Mszy św. odmówimy różaniec wynagradzający przed Najświętszym Sakramentem.
 5. W sobotę rozpoczyna się sierpień w którym wspominamy wiele ważnych dla Polski dat historycznych. Od wielu lat jesteśmy zachęcani do szczególnej wstrzemięźliwości od alkoholu w tym miesiącu. Uczyńmy to i w tym roku, abyśmy poprzez nasze wyrzeczenie przyczyniali się do wyzwolenia wielu naszych rodaków z nałogu.
 6. W sobotę, 1 sierpnia będziemy obchodzić 76. rocznicę Powstania Warszawskiego. Pamiętajmy w naszych modlitwach o tych, którzy oddali swoje życie w obronie naszej Ojczyzny.
 7. W tym tygodniu patronują nam:
 • 29. VII. – św. Marta, siostra Łazarza i Marii.
 • 31. VII. – św. Ignacy z Loyoli, prezbiter, założyciel zakonu jezuitów, wybitny teolog, dla którego najważniejszy był radykalizm chrześcijański.
 • 1. VIII. – św. Alfons Maria Liguori, biskup i doktor Kościoła, gorliwy spowiednik, misjonarz i kaznodzieja, jeden z największych pisarzy chrześcijańskich, założyciel zgromadzenie ojców redemptorystów.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 16 Niedziela Zwykła, 19.07.2020 r.

 1. W sobotę, 1 sierpnia będziemy obchodzić w Sanktuarium Dzień Chorych. Zapraszamy na tą uroczystość chorych, cierpiących, starszych oraz parafian i pielgrzymów. Będziemy modlić się przed Matką Bożą Wychowawczynią o łaskę zdrowia i umocnienie w chorobie i cierpieniu. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00 wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz odmówimy różaniec. O godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Adama Odzimka. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup zawierzy wszystkich chorych opiece Matki Bożej Wychowawczyni. Na zakończenie będzie błogosławieństwo lekarstw. Po uroczystości zapraszamy – jak co roku – wszystkich na wspólną herbatę i ciasto przygotowane przez naszych parafian.
 2. W ubiegłą niedzielę na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy zebraliśmy 1505 zł. Za każdą ofiarę składamy serdeczne podziękowania. Bóg zapłać.
 3. W sobotę, we wspomnienie św. Krzysztofa, będziemy modlić się za kierowców i podróżujących. Zachęcamy do pobłogosławienia nowych pojazdów i do odmawiania modlitwy przed każdą podróżą. Niech pod opieką patrona kierowców wszyscy szczęśliwie dotrą do celu podróży. Po Mszy św. o godz. 17.00 poświęcimy samochody i wszelkie pojazdy mechaniczne. Także w niedzielę, 26 lipca po każdej Mszy św. będziemy błogosławić i święcić wszystkie pojazdy.
 4. Jeśli ktoś z naszych parafian potrzebowałby gruz, można go będzie wziąć z wyburzonego parkanu na cmentarzu. Prace rozpoczną się 3 sierpnia. Zainteresowanych prosimy o kontakt z parafią.
 5. W tym tygodniu patronują nam:
 • 22. VII. – św. Maria Magdalena, uwolniona przez Pana Jezusa od siedmiu złych duchów, wraz z innymi niewiastami troszczyła się o wędrujących z Nim ludzi; została nazwana Apostołką Apostołów, ponieważ to ona pierwsza zaniosła im radosną wieść o zmartwychwstaniu Pana.
 • 23. VII. – św. Brygida, zakonnica, w 1999 roku ogłoszona przez św. Jana Pawła II współpatronką Europy.
 • 24. VII. – św. Kinga, córka króla węgierskiego Beli IV, żona polskiego księcia Władysława Wstydliwego, która po śmierci męża wstąpiła do zakonu klarysek i dalsze swoje życie poświęciła dla ubogich; św. Jan Paweł II kanonizował ją w 1999 roku.
 • 25. VII. – św. Jakub Apostoł, powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem, jako jeden z Jego pierwszych uczniów, poniósł śmierć męczeńską ścięty mieczem na rozkaz Heroda.
 • 25. VII. – św. Krzysztof, męczennik, jeden z Czternastu Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów, m.in. chrześcijańskiej młodzieży, farbiarzy, flisaków, introligatorów, marynarzy, pielgrzymów, kierowców i podróżnych, przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy, orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 15 Niedziela Zwykła, 12.07.2020 r.

 1. W sobotę, 1 sierpnia będziemy obchodzić w Sanktuarium Dzień Chorych. Zapraszamy na tą uroczystość chorych, cierpiących, starszych oraz parafian i pielgrzymów. Będziemy modlić się przed Matką Bożą Wychowawczynią o łaskę zdrowia i umocnienie w chorobie i cierpieniu. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00 wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz odmówimy różaniec. O godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Adama Odzimka. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup zawierzy wszystkich chorych opiece Matki Bożej Wychowawczyni. Na zakończenie będzie błogosławieństwo lekarstw. Po uroczystości zapraszamy – jak co roku – wszystkich na wspólną herbatę i ciasto przygotowane przez naszych parafian.
 2. Dzisiaj po każdej Mszy św. można złożyć ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę bardzo dziękujemy. Bóg zapłać.
 3. W czwartek, 16 lipca wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel. Z tej okazji zachęcamy wszystkich do świadomego noszenia przy sobie znaków przynależności do Chrystusa. Jednym z tych znaków jest szkaplerz lub medalik zawieszony na szyi albo noszony w kieszeni ubrania. Pamiętajmy, że każdy symbol religijny powinien być pobłogosławiony i poświęcony przez kapłana i noszony w godny sposób. Zwracajmy uwagę na to, co nosimy na sobie lub przy sobie. Możemy nieświadomie nosić jakiś talizman lub symbol okultystyczny.
 4. W poniedziałek, 13 lipca, zapraszamy na kolejne nabożeństwo fatimskie z procesją różańcową wokół Sanktuarium. Rozpocznie się ono po Mszy św. o godz. 17.00.
 5. W tym tygodniu patronują nam:
 • 13 lipca – Święci Andrzej Świerad, z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt, dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier.
 • 15 lipca – św. Bonawentura, biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów średniowiecza.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 14 Niedziela Zwykła, 5.07.2020 r.

 1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca, po kolejnych Mszach św. nabożeństwo eucharystyczne z racji I niedzieli miesiąca.
 2. W czasie wakacji w niedzielę zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 20.15, którą kończymy Apelem Maryjnym.
 3. Z racji wakacji i urlopów księży spowiedź święta przed każdą Mszą św.
 4. Kancelaria parafialna czynna jest po Mszy św. o godz. 17.00.
 5. Za tydzień będzie można złożyć ofiary po Mszach św. na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę bardzo dziękujemy. Bóg zapłać.
 6. W sobotę, 1 sierpnia będziemy obchodzić w naszym Sanktuarium Dzień Chorych. Zapraszamy na tą uroczystość chorych, cierpiących, starszych oraz parafian i pielgrzymów. Będziemy modlić się przed Matką Bożą Wychowawczynią o łaskę zdrowia i umocnienie w chorobie i cierpieniu. Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11.00 wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP oraz odmówimy różaniec. O godz. 12.00 Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks. Biskupa Adama Odzimka. Podczas Mszy św. Ksiądz Biskup zawierzy wszystkich chorych opiece Matki Bożej Wychowawczyni. Na zakończenie będzie błogosławieństwo lekarstw. Po uroczystości zapraszamy – jak co roku – wszystkich na wspólną herbatę i ciasto przygotowane przez naszych parafian.
 7. Jutro na Mszy św. o godz. 17.00 będziemy modlić się za zmarłych poleconych nam w wypominkach rocznych wypraszając dla zmarłych Boże Miłosierdzie.
 8. Na Pomoc Kościołowi na Wschodzie w ubiegłą niedzielę w naszej parafii ks. Włodzimierz zebrał 1548 zł. Składa serdeczne podziękowania za każdą ofiarę. Bóg zapłać.
 9. W tym tygodniu patronują nam:
 • 6. VII. – bł. Maria Teresa Ledóchowska, dziewica i zakonnica, która założyła pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera, patronka dzieł misyjnych w Polsce.
 • 8. VII. – św. Jan z Dukli, prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
 • 11. VII. – św. Benedykt, opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu rodzin zakonnych na Zachodzie; papież św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem Europy.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 13 Niedziela Zwykła, 28.06.2020 r.

 1. Dzisiaj gościmy w naszej parafii ks. Włodzimierza Osicę SAC z Sekretariatu Misyjnego, który głosi kazania i po Mszach św. zbiera ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 2. W poniedziałek będziemy przeżywali Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00, w Wąsoszy o godz. 18.00.
 3. We wtorek kończymy nabożeństwa czerwcowe. Lipiec poświęcony jest czci Najdroższej Krwi Zbawiciela. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.
 4. Od pierwszej niedzieli lipca do ostatniej niedzieli sierpnia zapraszamy na dodatkową Mszę św. o godz. 20.15, która zakończy się Apelem Maryjnym.
 5. W czwartek, 2 lipca obchodzić będziemy odpust parafialny ku czci Matki Bożej Wychowawczyni i tytułu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich naszych Parafian, Pielgrzymów, a szczególnie dzieci oraz mamy oczekujące na narodzenie dziecka na Mszę św. o godz. 17.00. Podczas Mszy św. wszystkie dzieci i mamy oczekujące potomstwa zostaną zawierzone uroczystym aktem opiece Matki Bożej Wychowawczyni.
 6. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 będzie zmiana tajemnic Żywego Różańca.
 7. W tym tygodniu obchodzimy I czwartek, I piątek i I sobotę miesiąca.
 8. W czwartek zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 w intencji powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
 9. W I piątek spowiedź w Sanktuarium o godz. 16.30, w Wąsoszy o godz. 18.00, w Duraczowie o godz. 18.00.
 10. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy wyjątkowo w środę, 1 lipca od godz. 8.00.
 11. W I sobotę miesiąca zapraszamy na nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi. Rozpoczniemy je Mszą św. o godz. 17.00 z medytacją, a po Mszy św. odmówimy różaniec wynagradzający przed Najświętszym Sakramentem.
 12. Msza św. w Błotnicy w sobotę, 4 lipca o godz. 10.00.
 13. Z racji wakacji i urlopów księży spowiedź święta przed każdą Mszą św.
 14. Kancelaria parafialna czynna jest po Mszy św. o godz. 17.00.
 15. W tym tygodniu patronują nam:
 • 29. VI. – święci Apostołowie Piotr i Paweł, dwa największe filary Chrystusowego Kościoła; obaj byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym mieście oddali dla Chrystusa swoje życie, również w Rzymie są ich relikwie.
 • 3. VII. – św. Tomasz Apostoł, należał do grona Dwunastu powołanych przez Pana Jezusa, zaniósł Ewangelię aż do Indii i tam poniósł śmierć męczeńską.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

Ogłoszenia duszpasterskie, 12 Niedziela Zwykła, 21.06.2020 r.

 1. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami.
 2. Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 16.30 podczas którego śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. W środy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa śpiewamy w czasie Komunii św. podczas Mszy o godz. 17.00 z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni.
 3. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców z naszej wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje obowiązki w codziennych staraniach o własne rodziny. Wszystkich ojców ze swoimi najbliższymi zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 17.00.
 4. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, który przygotował drogę Panu Jezusowi. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00.
 5. Za tydzień będziemy gościć ks. Włodzimierza Osicę SAC z Sekretariatu Misyjnego, który będzie głosił kazania i po Mszach św. będzie zbierał ofiary do puszek na pomoc Kościołowi na Wschodzie.
 6. W sobotę, 27 czerwca na Mszy św. o godz. 17.00 młodzież naszej parafii przyjmie sakrament bierzmowania przez posługę J.E. Ks. Biskupa Adama Odzimka. Polecamy naszą młodzież serdecznej modlitwie.
 7. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.

 

Ogłoszenia duszpasterskie, 11 Niedziela Zwykła, 14.06.2020 r.

 1. Dzisiaj po Mszach św. można złożyć ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy. Za każdą ofiarę bardzo dziękujemy. Bóg zapłać.
 2. Dzisiaj na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii świętej wraz z rodzicami.
 3. Za tydzień na Mszę św. o godz. 15.00 zapraszamy młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania wraz z rodzicami.
 4. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00. Ze względu na uroczystość nie obowiązuje nas w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 5. Zapraszamy na nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 16.30 podczas którego śpiewamy Litanię do Serca Pana Jezusa. W środy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa śpiewamy w czasie Komunii św. podczas Mszy o godz. 17.00 z racji Nowenny do Matki Bożej Wychowawczyni.
 6. Zakończenie oktawy Bożego Ciała w Wąsoszy w czwartek, 18 czerwca o godz. 18.00.
 7. W czwartek, na zakończenie oktawy Bożego Ciała, błogosławieństwo wianków z ziół i kwiatów.
 8. Bardzo dziękuję naszym Parafianom za przygotowanie tegorocznych ołtarzy na Boże Ciało i wspólne wyznanie naszej wiary w obecność Chrystusa Eucharystycznego. Dziękuję dziewczynkom sypiącym kwiaty, służbie liturgicznej, ministrantom, Druhom Strażakom z Koziej Woli i Wąsoszy, Członkiniom Żywego Różańca, Paniom niosącym feretrony, Panu Tadeuszowi – organiście. Dziękuję Panu Andrzejowi Jedynakowi za ofiarowanie chlebków, którymi dzieliliśmy się przy trzecim ołtarzu. Nikogo nie chce pominąć, dlatego wszystkim składam serdeczne podziękowania. Bóg zapłać.
 9. W tym tygodniu patronuje nam:
 • 17. VI. – św. Albert Chmielowski, zakonnik, który odznaczał się heroiczną miłością bliźniego, dzieląc los z najuboższymi i pragnąc przywrócić im godność; uczy, że trzeba być „dobrym jak chleb”.
 1. Wszystkim naszym Parafianom i Sympatykom naszej świątyni życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.