PARAFIA: AKTUALNOŚCI

WSKAZANIA PASTORALNE NA WIELKI TYDZIEŃ

I TRIDUUM PASCHALNE 2021 ROKU

W DIECEZJI RADOMSKIEJ

Niedziela Palmowa

 1. Dla upamiętnienia wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy można zastosować drugą formę rozpoczęcia liturgii przewidzianą przez Mszał Rzymski, która jest związana z poświęceniem palm i procesyjnym wejściem do prezbiterium. Procesja liturgiczna ma mieć skromny charakter i może być przeprowadzona w ograniczonej liczebnie asyście.

 Msza Krzyżma

 1. Msza Święta Krzyżma z błogosławieństwem olejów świętych i konsekracja Krzyżma odbędzie się w katedrze radomskiej o godzinie 10.00. Wezmą w niej udział księża dziekani i przedstawiciele instytucji diecezjalnych oraz seminarium. Obecni kapłani w imieniu całego duchowieństwa odnowią przyrzeczenia kapłańskie.
 2. Księża dziekani odbiorą oleje święte po zakończeniu Mszy Krzyżma.

 Msza Wieczerzy Pańskiej

 1. Jeśli zachodzi potrzeba, zezwalam (zgodnie z art. 47 Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych Kongregacji Kultu Bożego z 16.01.1988 r.) na odprawienie drugiej Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej. W takim przypadku, przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji odbywa się po drugiej Mszy Św.
 2. Należy pominąć obrzęd obmycia nóg.
 3. Jeżeli ze względów sanitarnych jest możliwa procesja do kaplicy adoracji, może ona odbyć się w uproszczonej formie, z ograniczoną asystą i bez udziału wiernych.

Liturgia Męki Pańskiej

 1. Liturgii Męki Pańskiej jest sprawowana według Mszału Rzymskiego z następującymi wskazaniami dodatkowymi:
  1. W modlitwie powszechnej należy po 9 wezwaniu dołączyć wezwanie z oracją końcową Za udręczonych w okresie epidemii (w załączniku).
  2. Zalecana jest pierwsza forma ukazania krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.
  3. Podczas adoracji Krzyża, tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek.
  4. Zalecam, aby zrezygnować z adoracji indywidualnej i wspólnie oddać cześć Krzyżowi, klęcząc na swoich miejscach i śpiewając pieśni podane w Mszale Rzymskim oraz suplikacje.
  5. Procesja do Grobu Pańskiego może odbyć się w uproszczonej formie, z ograniczoną asystą i bez udziału wiernych.
 2. Po zakończeniu liturgii należy pozostawić w prezbiterium Krzyż i świece, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości (bez całowania i dotykania).

Wielka Sobota

 1. Należy umożliwić wiernym adorację Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim.
 2. Zalecam, aby błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny odbywało się na zewnątrz kościoła z zachowaniem norm sanitarnych. Należy poinformować wiernych o godzinach sprawowania obrzędu, podczas którego wierni będą uczestniczyli, trzymając w rękach koszyczki z przygotowanymi produktami. Po udzieleniu błogosławieństwa, duchowni roztropnie pokropią wodą pobłogosławioną przyniesione koszyczki.
 3. Jeżeli istnieje lokalny zwyczaj błogosławieństwa pokarmów w oddalonych od kościoła parafialnego wioskach, można przeprowadzić ten obrzęd w godnym miejscu z zachowaniem podanych wyżej zasad.

Wigilia Paschalna

 1. Obrzędy Wigilii Paschalnej należy rozpocząć wewnątrz kościoła.
 2. Do poświęcenia ognia używa się Paschału (można także użyć zwykłej świecy).
 3. Liturgia słowa odbywa się według zwykłego porządku, z możliwością zmniejszenia ilości czytań starotestamentalnych, zgodnie z zasadami podanymi w Mszale Rzymskim.
 4. Jeżeli był już utrwalony zwyczaj procesji rezurekcyjnej po Wigilii Paschalnej, można ją odprawić w skromnej formie (duchowni z ograniczoną asystą obchodzą kościół jeden raz, a pozostali pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni).

Niedziela Zmartwychwstania

 1. Przed pierwszą Mszą poranną w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego może odbyć się procesja rezurekcyjna w skromnej formie.
 2. Na zewnątrz udaje się przewodniczący liturgii z Najświętszym Sakramentem, duchowni i ograniczona asysta (z zachowaniem odpowiednich odległości).
 3. Obchodzą kościół jeden raz, a pozostali wierni pozostają wewnątrz kościoła wykonując wielkanocne pieśni.

 

Niech Bóg błogosławi na owocne przeżycie Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego!

 

Radom, 26 marca 2021 r.

† Marek Solarczyk

Biskup Radomski

WIELKI POST

OFIARA

 

Bardzo dziękujemy za wszystkie ofiary składane na Sanktuarium w tym trudnym czasie.

Dziękujemy z ofiary przekazywane osobiście, a także za pośrednictwem konta bankowego podanego na naszej stronie internetowej (z tytułem wpłaty: Taca ON – LINE lub ofiara za intencję Mszy św. z dnia…).

Bóg zapłać.

 

Numer konta:

Bank Pekao S.A.

I O. w Kielcach

07 1240 1372 1111 0000 1216 7643

 STOWARZYSZENIE APOSTOLSTWA KATOLICKIEGO

CZARNA 57

26 – 220 STĄPORKÓW

 

20 ROCZNICA KORONACJI I 100-LECIE PARAFII

W Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej koło Końskich odbyły się uroczystości 20 rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej. Parafia świętowała także 100-lecie istnienia. Z tej okazji Mszy św. dziękczynnej przewodniczył J.E. bp Henryk Tomasik – pasterz Diecezji Radomskiej. Obecni byli przedstawiciele najwyższych władz Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego Prowincji Chrystusa Króla w Polsce, czyli księży i braci pallotynów, bo to oni od niemal pół wieku są duszpasterzami i opiekunami Sanktuarium. Na uroczystości przybyło wielu gości oraz pielgrzymów – czcicieli Matki Bożej Wychowawczyni, a wraz z nimi kapłani z wielu parafii, a także przedstawiciele władz różnego szczebla.

Do Sanktuarium pierwsi pątnicy przybyli już około godziny 11:00. Łącznie przybyło dwanaście grup z gminy Stąporków, Końskie, a także z Radomia i Skarżyska-Kamiennej. Szacowano, że przy Sanktuarium zgromadziło się aż 1500 osób.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, nigdy się nie zniechęca. Wszystkie słowa hymnu św. Pawła o miłości doskonale pasują do Pana Jezusa, bo to On cierpliwy jest, łaskawy jest, nigdy się nie zniechęca. I taka też jest Jego Matka, Najświętsza Maryja Panna – mówił w homilii bp H. Tomasik. Ordynariusz radomski odwołał się także do samego czarneckiego obrazu. – To typ nazywany w sztuce Hodegetrią, a więc Tą, która wskazuje drogę. Matka Najświętsza patrzy z wizerunku na kontemplujących obraz, a jednocześnie wskazuje na swego Syna. To jest nasza droga, nasz cel, Jezus Chrystus – mówił Ordynariusz Diecezji Radomskiej.

W homilii analizował również tytuł „Wychowawczyni”, podkreślając przy tym, jak dziś, wobec wielu zagrożeń, w dziele wychowania bardzo potrzeba silnych rodzin. – Bolejemy nad ironizowaniem Mszy św., procesji, nad bezczeszczeniem wizerunku Matki Najświętszej. Potrzebni są rodzice, którzy nauczą szacunku do drugiego człowieka i do rzeczy świętych. Młodzi stają dziś przed zagrożeniem różnych teorii o małżeństwie i rodzinie. Kto tym młodym może pomóc lepiej i skuteczniej niż zdrowe rodziny? – pytał Ksiądz Biskup Tomasik.

Początki kultu Maryi w miejscu obecnego Sanktuarium sięgają przełomu XVI i XVII wieku. Wtedy to, według przekazów, na krzaku jałowca robotnikom pracującym przy wypalaniu węgla drzewnego i wytopie rudy żelaza objawiła się Matka Boża. Wdzięczni ludzie wybudowali w tym miejscu kaplicę i umieścili w niej obraz. Często tu przychodzili, modlili się i doznawali łask.

Staraniem hrabiny Izabeli Małachowskiej w miejscu kapliczki w 1763 roku. zbudowano mały kościółek z kamienia. Rok później umieszczono w nim cudowny obraz. Nie wiadomo, kto go namalował, ani w jaki sposób znalazł się w Czarnej. Pewne jest to, że został wykonany na podobieństwo obrazu Salus Populi Romani (Wybawicielka Ludu Rzymskiego), znajdującego się w rzymskiej bazylice Matki Bożej Większej, i pochodzi z XVII wieku.

Ponieważ pielgrzymów wciąż przybywało, pod koniec XIX wieku. postanowiono wybudować większą świątynię. Parafia w Czarnej została erygowana 18 lutego 1919 roku. W 1963 roku bp Jan Kanty Lorek zaliczył kościół do diecezjalnych sanktuariów.

– Cudowny wizerunek z Czarnej był w okresie międzywojennym nazywany obrazem Matki Bożej Czarneckiej. Ksiądz Biskup Piotr Gołębiowski posługiwał się nazwą Matka Boża Miłosierdzia z Czarnej. Tytuł obecnie obowiązujący – Matki Bożej Wychowawczyni – nadał Ksiądz Biskup Edward Materski – mówi ks. Michał Krawczyk, diecezjalny konserwator zabytków.

Nieprzerwany i żywy kult cudownego obrazu doprowadził do starań o pozwolenie na jego koronację. Zapoczątkował je Biskup Piotr Gołębiowski, a kontynuował jego następca – Biskup Edward Materski. Korony poświęcił Jan Paweł II 4 czerwca 1991 roku na radomskim lotnisku.

Koronacja cudownego obrazu odbyła się 5 września 1999 roku. W uroczystościach uczestniczyło ok. 120 kapłanów, kilkunastu biskupów oraz ponad 100 tys. wiernych. Przy dźwięku fanfar obraz ukoronowali prymas Polski kard. Józef Glemp z Biskupem Janem Chrapkiem, ówczesnym Ordynariuszem Diecezji Radomskiej i Biskupem Edwardem Materskim.

Po zakończeniu Mszy świętej rozpoczął się piknik, a na nim występ pt.: „Z wiarą przez pokolenia” zorganizowany przez Grupę Artystyczną im. Marii Lipko, działający przy Świetlicy Środowiskowej w Czarnej. Nie zabrakło potraw regionalnych przygotowanych przez naszych parafian i parafianki. W starym kościele można było też obejrzeć wystawę fotograficzną, ukazującą zdjęcia wykonane na przestrzeni lat trzydziestych aż po obecne, ukazujące historię Sanktuarium przygotowaną przez Panią Justynę Stąpór.

===> Zdjęcia

NOWE ORGANY

30.04.2018 odbył się montaż nowych organów w naszym Sanktuarium.

Cóż to był za dzień…

Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom i ofiarodawcom oraz tym, którzy pomogli nam przy montażu organów.

Bóg zapłać.

Zdjęcia lepszej rozdzielczości można obejrzeć na naszym Fanpage https://www.facebook.com/pg/sanktuarium.czarna/photos/?tab=album&album_id=1303764549768535

Zapraszamy do galerii.

MONTAŻ NOWYCH ORGANÓW - 30.04.2018