PARAFIA: Z ŻYCIA PARAFII

Powitanie Księdza Proboszcza

Z dniem 21 sierpnia 2017 r. swoją posługę Proboszcza w naszej parafii rozpoczął Ks. Sławomir Grochalak SAC.

Uroczyste liturgiczne wprowadzenie odbyło się 27 sierpnia w obecności Dziekana dekanatu czarneckiego – Ks. Kan. Bogusława Żyły. Ksiądz Dziekan odczytał zgromadzonym parafianom treść dekretu nominacyjnego Ks. Sławomira Grochalaka SAC proboszczem tutejszej parafii oraz skierował do niego cieple słowa, życząc owocnej posługi duszpasterskiej w nowo objętej parafii.

Po wprowadzeniu nowego Księdza Proboszcza miało miejsce wyznanie wiary, które przed wiernymi złożył Proboszcz:

Ja, Ksiądz Sławomir Grochalak SAC wiarą mocną wierzę we wszystkie  i poszczególne prawdy zawarte w Symbolu wiary i wyznaję je, a mianowicie:

       Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Oży­wiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków.

       Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

       Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez Tradycję, a co Kościół, jako objawione przez Boga, podaje do wierzenia, tak w Nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym Nauczaniu powszechnym.

       Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny.

       Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez Papieża czy też przez Kolegium Biskupów sprawujących autentyczny Urząd Nauczycielski, także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia.

 

Należy też podkreślić, że tego dnia przeżywaliśmy również powitanie nowego wikariusza ks. Stanisława Goliszka SAC oraz duszpasterza i misjonarza ks. Jana Kędziorę SAC.

Ksiądz Stanisław pracował przez ostatnie lata w pallotyńskiej parafii w Radomiu, a ksiądz Jan w Sekretariacie Misyjnym w Ząbkach.

W imieniu wspólnoty parafialnej, nowych Księży powitali wierni, życząc im pięknych chwil spędzonych w nowej parafii i doświadczania ciepła oraz życzliwości wśród swoich parafian. Nie obyło się też bez gromkich braw, którymi naszych kapłanów uhonorowali parafianie.

    

 

Niech Bóg umacnia Was swoim błogosławieństwem w pasterskiej posłudze w parafii,

a Matka Boża Czarnecka otacza swoją miłością.

===> Zdjęcia

 

 

 

 

 

Pożegnanie Księdza Proboszcza

„Dobry pasterz,

ukształtowany według serca Boga,

jest największym skarbem,

jaki Bóg może przydzielić parafii.”

św. Jan Maria Vianney

 

 

Wszystko w życiu ma swój początek i koniec…

Dzisiejsza niedziela (20 sierpnia) nie była zwykłą niedzielą. Była ostatnią wspólną niedzielą, podczas której na Mszach świętych Parafianie dziękowali swojemu Proboszczowi Księdzu Aleksandrowi Orzechowi i Duszpasterzowi, Księdzu Markowi Księżakowi za wieloletnią posługę w naszej parafii.

Wyrazem uznania dla pracy naszych Księży byli nie tylko licznie zgromadzeni wierni, ale także goście z innych parafii, pragnący uczestniczyć w Mszy Świętej, odprawionej pod przewodnictwem Księdza Proboszcza. Kiedy to na zakończenie nadszedł czas pożegnania nawa boczna wypełniła się tymi, którzy chcieli podziękować za niezwykłą posługę duszpasterską naszych Księzy. Wśród nich znalazła się młodzież oazowa, ministranci i służba dziewcząt, Pani Burmistrz, Odnowa w Duchu Świętym, szkoła Maryi, Dyrekcja Zespołu Szkół przy Świętokrzyskim Centrum Rehabilitacji.

Nie zabrakło też parafian, którzy w milczeniu podchodzili do Księdza Proboszcza i Księdza Marka, ponieważ wzruszenie  nie pozwalało mówić. Wszyscy chcieli podziękować Księżom za ich obecność.

 

Takimi słowami żegnali naszego Proboszcza i Wikariusza młodzież oazowa, ministranci i służba dziewcząt:

Czcigodny Księże Proboszczu!
Po latach Twojej pracy w tej parafii dziś przed Tobą staje młodzież oazowa, ministranci i służba dziewcząt. Nasuwają się nam słowa bpa Chrapka: „Idź przez życie tak, aby ślady twoich stóp przetrwały cię”. Zwłaszcza ślady Twej pracy duszpasterskiej pozostaną w naszych sercach – dziś dziękujemy Ci za przeprowadzanie nas przez kolejne sakramenty, za wprowadzanie nas do służby Bogu i ludziom, za naukę cierpliwości, uśmiechu, życzliwości. Jesteśmy Ci wdzięczni za wspólną pracę, za wpajane zasady, za wszelką pomoc w naszych przedsięwzięciach, za to, że zawsze nas wspierałeś czynem, słowem i gestem. Dziękujemy, że nie pozwalałeś nam się poddawać w ciężkich chwilach, lecz motywowałeś do działania

Drogi księże Marku!
Tobie również jesteśmy wdzięczni za wieloletnie budowanie naszej wspólnoty. Jesteśmy wdzięczni, że Maryja zaprosiła akurat Ciebie do służby w tym szczególnym miejscu. Dałeś nam się poznać jako człowiek niezwykle skromny, ciepły i zawsze gotów spieszyć z pomocą i radą. Dziękujemy Ci za wszelką pomoc, za dobrą radę, za uśmiech i optymizm, którym nas obdarzałeś.

Dziś po wielu spędzonych latach musimy się pożegnać. Mamy w sercach nadzieję, że w nowych miejscach, do których Was teraz powołuje Pan Bóg, spotkacie nowych, wspaniałych ludzi. Niechaj plony kolejnych lat Waszej posługi duszpasterskiej będą stokrotne, a nasza Najlepsza Matka Maryja zawsze ma Was w swojej troskliwej opiece.
Szczęść Wam Boże!

 

Dziękując Księżom za  posługę duszpasterską, życzymy Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wychowawczyni na dalsze lata posługi kapłańskiej.

===> Zdjęcia

Dzień Chorych

Jak każdego roku, w pierwszą sobotę sierpnia obchodziliśmy w naszym Sanktuarium Dzień Chorych. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 wspólnym śpiewem Godzinek ku czci Najświętszej Maryi Pannie, po nich wszyscy zebrani odmówili różaniec w intencji chorych i cierpiących. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Księdza biskupa Adama Odzimka wraz z licznie przybyłymi kapłanami została odprawiona o godz. 12.00. Na początku wszystkich zgromadzonych powitał ksiądz Aleksander Orzech SAC – kustosz Sanktuarium. Po homilii kapłani koncelebrujący Mszę św. udzielili wszystkim chorym sakramentu namaszczenia, a na zakończenie Eucharystii Ksiądz Biskup pobłogosławił leki, które przynieśli ze sobą uczestnicy Eucharystii. Po zakończonych uroczystościach wszyscy zostali zaproszeni na cisto i herbatę przygotowaną przez naszych parafian. Kolejne spotkanie chorych w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni odbędzie się za rok, w 1. sobotę sierpnia. Już dziś serdecznie na nie zapraszamy wszystkich chorych, cierpiących, naszych parafian i wszystkich pielgrzymów.

===> Zdjęcia

Boże Ciało – 15.06-2017

Zgodnie z tradycją poprzednich lat – w czwartek – 15 czerwca, po Mszy Świętej o godzinie 11.00 z Sanktuarium wyruszyła procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, przygotowanych przez parafian. Symbolizują one cztery strony świata, cztery żywioły, ale przede wszystkim cztery Ewangelie. Są one związane tematycznie z Eucharystią. Jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku tradycyjnie przy trzecim ołtarzu wierni podzielili się chlebem na znak rozmnożenia chlebów przez Chrystusa i rozdzielenia ich ludziom. Na koniec procesji eucharystycznej kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

===> Zdjęcia

SPOTKANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W sobotę, 10 czerwca 2017, jak co roku, odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. To już 14 raz mogliśmy się spotkać na takiej uroczystości, zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej oraz Nadleśnictwo Stąporków. Należy dodać, że po raz 8 w spotkaniu wziął udział ks. bp Adam Odzimek, celebrując Mszę Świętą. W bardzo ciepłych słowach zwracał się w swojej homilii do wszystkich zgromadzonych, mówiąc o miłości i wartości człowieczeństwa. Na zakończenie Mszy świętej wychowawcy, opiekunowie i dzieci serdecznie podziękowały wszystkim księżom wręczając kwiaty i upominki.

Po Mszy świętej wszyscy zebrali się przy ognisku, aby dalej świętować i cieszyć sobą. Był to czas wspólnej zabawy, integracji i przebywania ze sobą.

===> Zdjęcia

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niech zstąpi Duch Twój!

 Niech zstąpi Duch Twój!

          I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

Jan Paweł II

 

W dzisiejszą niedzielę obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a tym samym uroczystość odpustową. Świętowanie rozpoczęliśmy w wigilię uroczystości Apelem Jasnogórskim oraz czuwaniem, które zakończyło się Mszą świętą o godzinie 24.00. Z tej okazji gościliśmy w naszym Sanktuarium ks. prof. Marian Kowalczyka SAC z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, pochodzącego z naszej parafii, który na wszystkich Mszach świętych głosił Słowo Boże. Na centralnej Mszy świętej o godzinie 11.00 razem z licznie zgromadzonymi wiernymi poprowadził odpustową procesję eucharystyczną.

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 04.06.2017

 

JERYCHO RÓŻAŃCOWE – 22.04.2017

Na mocy dekretu księdza biskupa Ordynariusza w dniu 25 marca 2017 roku nastąpiło rozpoczęcie JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO W DIECEZJI RADOMSKIEJ.  Jerycho w naszej parafii rozpoczęliśmy w sobotę 22 kwietnia Mszą świętą o godzinie 19.00. Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej z kapłanami dekanatu czarneckiego przewodniczył ks. Dziekan kan. Bogusław Żyła. Przed rozpoczęciem Mszy świętej, w procesji zostały wniesione symbole Jerycha Różańcowego – różaniec i świeca. Słowo Boże wygłosił ks. Aleksander Orzech SAC – proboszcz parafii, nawołując do „otwarcia” naszych serc przed Matką Bożą i do głębokiej modlitwy za Kościół Święty, wynagradzając za grzechy całego świata, modlitwy za naszą Ojczyznę i za nas samych… Na Mszy świętej, rozpoczynającej Jerycho w naszym dekanacie gościliśmy również przedstawicieli poszczególnych parafii, którym zostały wręczone świece i różańce, poświęcone w Fatimie. Podczas całonocnego czuwania był odmawiany różaniec oraz odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie Jerycha (23 kwietnia) również została odprawiona Msza święta, gdzie rodzina parafialna odczytała przed figurą Pani Fatimskiej Akt Zawierzenia Rodzin Matce Bożej. O godz. 19  nastąpiło uroczyste zgaszenie świecy symbolizującej Jerycho.

Przypomnijmy:

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

Całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

  • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata,
  • O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła,
  • Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli,
  • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski,
  • O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu,
  • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

===> Zdjęcia

 

Wielkanoc 2017

W poranek wielkanocny, 16 kwietnia 2017 r. bijące dzwony oznajmiły nam, że Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Procesję rezurekcyjną, która tradycyjnie okrążyła Sanktuarium poprowadził ks. Proboszcz.

Po procesji została odprawiona uroczysta Msza św., której przewodniczył Ks. Zbyszek Kołodziej z ołtarzewskiej wspólnoty, a homilię wygłosił ks. Proboszcz.

Na zakończenie Ksiądz Proboszcz w imieniu swoimi i kapłanów współpracowników złożył Parafianom i Gościom świąteczne życzenia – aby ich codzienność wypełniała radość, miłość i wdzięczność.

 

WIELKANOC - 16.04.2017

WIGILIA PASCHALNA 2017

Wielka Sobota była w naszym Sanktuarium  dniem czuwania modlitewnego przy Grobie Pańskim. Do godzin popołudniowych kapłani błogosławili pokarmy na stół wielkanocny. O godz. 19.00 rozpoczęła się najważniejsza celebracja Roku Liturgicznego – Wigilia Paschalna, której przewodniczył ks. Sławomir Grochalak SAC

Obrzędy Wigilii Paschalnej rozpoczęły się przy ognisku od poświęcenia ognia i zapalenia od niego  Paschału, symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Na paschale kapłan wyżłobił znak krzyża, wypowiada­jąc słowa: „Chrys­tus wczo­raj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszys­tkie wieki wieków. Amen”. Umieścił tam również pięć czer­wonych gron, sym­bol­izu­ją­cych rany Chrys­tusa oraz aktu­alną datę. Celebrans wniósł do kościoła zapalony Paschał, gdzie wszyscy wierni odpalili od niego swoje świece.

Zwieńcze­niem obrzędu światła była uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exul­tet, która zaczynała się od słów: „Wesel­cie się już zastępy Aniołów w niebie! Wesel­cie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbaw­ie­nie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

W dalszej części Liturgii usłyszeliśmy czytania i psalmy. Przy­pom­i­nają one całą historię zbaw­ienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egip­skiej, pro­roctwa zapowiada­jące Mes­jasza, aż do Ewan­gelii o Zmartwych­w­sta­niu Jezusa.

Kolejna, trzecia część uroczystości Wigilii Paschalnej, poświęcona była tajemnicy sakramentu chrztu. Liturgię chrzcielną poprzedziło odśpiewanie Litanii do Wszystkich Świętych, która podkreśla jedność Kościoła. Celebrans poświęcił wodę chrzcielną wkładając paschał do naczynia z wodą. Wszyscy wierni odnow­ili swoje przyrzeczenia chrz­cielne wyrzeka­jąc się grzechu, szatana i wszystkiego, co prowadzi do zła oraz wyznając wiarę w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.

WIGILIA PASCHALNA - 15.04.2017

===> Wszystkie zdjęcia

DZIEŃ SKUPIENIA LEŚNIKÓW

8 kwietnia ponad dwustu leśników z rodzinami wzięło udział w Wielkopostnym Dniu Skupienia. Tradycyjnie od 17 lat spotykają się oni w naszym  Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej na terenie Nadleśnictwa Stąporków.

Spotkanie rozpoczęło się od Drogi Krzyżowej, której stacje zostały wyznaczone w lesie na terenie leśnictwa Mokra. Przewodniczył jej franciszkanin o. Rafał Kołodziejski oraz duszpasterze leśników: ks. Stanisław Wlazło i ks. prałat Franciszek Berak. Krzyż podczas poszczególnych stacji nieśli pracownicy biura i zaproszeni goście oraz pracownicy nadleśnictw radomskiej dyrekcji LP.

Kolejną częścią spotkania była konferencja, którą również poprowadził o. Rafał Kołodziejski. Nawiązał do jubileuszu 100. rocznicy objawień fatimskich oraz podzielił się swoim świadectwem.

Po nabożeństwie pokutnym i spowiedzi świętej miała miejsce uroczysta msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Edwarda Poniewierskiego, który 22.04.2017 Wielkopostny Dzień Skupienia Leśników ­ przekazał pozdrowienia od Ordynariusza Diecezji Radomskiej JE ks. bp. Henryka Tomasika. Ks. prałat nawiązał do poety Henryka Sienkiewicza oraz błog. Honorata Koźmińskiego i przezwyciężonych przez nich kryzysów wiary. Wskazał na potrzebę modlitwy za bliskich, uczenie się cierpliwości w wychowaniu człowieka.

Zakończeniem Wielkopostnego Spotkania był wspólny posiłek w Domu Rekolekcyjnym przy Sanktuarium. Organizatorami spotkania było Nadleśnictwo Stąporków, RDLP w Radomiu oraz ksiądz Aleksander Orzech, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej. Uroczystego charakteru mszy świętej podczas Wielkopostnego Spotkania Leśników nadała także obecność Zespołu Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu

===> Zdjęcia

Imieniny Księdza Proboszcza

W dniu dzisiejszym nasz Ksiądz Proboszcz – Aleksander Orzech – przyjął życzenia imieninowe od Parafian a także od swoich Współbraci. Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali „Życzymy, życzymy…”

Księże Proboszczu!

Życzymy obfitości Darów Ducha Świętego w prowadzeniu nas do Boga,

w pogłębianiu naszej wiary i ubogacaniu życia religijnego.

Życzymy daru postrzegania potrzeb parafialnych i mądrego ich rozwiązywania,

otwartości, aktywności parafian.

Życzymy również dobrego zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności na każdy dzień

oraz spełnienia swoich osobistych planów.

PLURIMOS ANNOS!

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA - 26-02-2017

Wspomnienie Św. Wincentego Pallottiego

22 stycznia obchodziliśmy wspomnienie Św. Wincentego Pallottiego, urodzonego 21 kwietnia 1795 roku. Mszy Świętej przewodniczył proboszcz parafii, ks. Aleksander Orzech, który już na wstępie powiedział, jak ważną rolę w życiu Wspólnoty odegrał Św. Wincenty Palloti – założyciel Zjednoczenia i Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego. Homilię wygłosił Ks. Sławomir Grochalak, ukazując nam postać św. Wincentego, jako gorliwego apostoła, o którym jednak tak niewiele wiemy. Po błogosławieństwie wszyscy mieli jeszcze okazję ucałować relikwie św. Wincentego.

===> Zdjęcia

Święto Trzech Króli

6 stycznia w Kościele obchodzona jest uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycja święta Trzech Króli sięga III wieku, jest to jedno z najstarszych świąt w chrześcijaństwie. Tego dnia Kościół wspomina opisany w Ewangelii św. Mateusza hołd Trzech Mędrców ze Wschodu złożony Dzieciątku Jezus. Uroczystość związana jest ze święceniem kredy, kadzidła i wody. Poświęconą kredą na drzwiach domu wypisuje się litery K+M+B, co nawiązuje do inicjałów Trzech Króli. Spotykany jest również zapis C+M+B 2017. Znaczy to „Christus Mansionem Benedicat” – czyli „Niech Chrystus błogosławi ten dom (mieszkanie)” (niektórzy tłumaczą to: „Chryste błogosław temu domowi/mieszkaniu”). W związku z powyższym trzeba też powiedzieć, że dwukrotne pojawiające się „+”, to nie „plusiki”, tylko „krzyżyki” – znak błogosławieństwa.

W naszym Sanktuarium kredę, kadzidło i wodę poświęcił Ks. Proboszcz, który również tego dnia przewodniczył Mszy Świętej. 

Zachęcamy także do zapoznania się z artykułem pt: „Dlaczego piszemy na drzwiach C+M+B?” na stronie internetowej http://www.deon.pl/religia/duchowosc-i-wiara/lyk-teologii/art,134,dlaczego-piszemy-na-drzwiach-cmb.html

ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI - 06.101.2017

06 

 

Pasterka

Skończył się radosny czas Adwentu. Weszliśmy w przeżywanie Świąt Bożego
Narodzenia. Tradycyjnie w kościołach w naszej Ojczyźnie o północy
celebrowane były Mszę św. Pasterskie zw. Pasterkami. Także licznie
zgromadziliśmy się w naszym Sanktuarium, aby wraz z pasterzami świętować
narodziny Dzieciątka Jezus. W Mszy Świętej o północy uczestniczyło
bardzo wielu naszych parafian, gości i sympatyków naszego Sanktuarium.
Eucharystii przewodniczył Kustosz Sanktuarium i Proboszcz – ks.
Aleksander Orzech SAC. Po zakończeniu Mszy
św. tradycyjnie już podzieliliśmy się opłatkiem, życząc sobie radosnego
i pełnego pokoju przeżycia świąt Bożego Narodzenia.

Pasterka 2016

===> Wszystkie zdjęcia

Niedziela Seminaryjna w Sanktuarium

Dnia 23 października 2016 r. przeżywaliśmy w naszej parafii dzień seminaryjny. Przybyli do naszego Sanktuarium klerycy Bartosz Olszewski i Krzysztof Szczepkowski z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów z Ołtarzewa. Całą niedzielę Słowo Boże głosił ks. Józef Targosz  SAC – wykładowca łaciny. Kaznodzieja ukazał jak ważna w życiu człowieka jest modlitwa, dzięki której przezwyciężymy pokusy i nawiązujemy bliższą więź z Bogiem. Na koniec dodał, że za wszystkich zebranych na Mszy Świętej będzie się gorąco modlił i polecał Bogu, a brać klerycka codziennie modli się za ofiarodawców i dobrodziejów Seminarium. W tym dniu bowiem można było wesprzeć materialnie Seminarium nabywając kalendarz ukazujący codzienne życie kleryków.

NIEDZIELA SEMINARYJNA - 23.10.2016

Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

7 października 2016 r. w naszym Sanktuarium obchodziliśmy uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej. Dla chrześcijan to także wyraz wdzięczności dla Najświętszej Bożej Rodzicielki za opiekę nad nimi za pośrednictwem modlitwy różańcowej. Mszy Świętej przewodniczył kustosz Sanktuarium, Ks. Aleksander Orzech SAC, który wygłosił Słowo Boże i przewodniczył procesji różańcowej. W homilii nawiązał do odnowienia i pogłębienia modlitwy różańcowej. Dał do zrozumienia, że z pewnością nie jest to łatwa modlitwa, zwłaszcza dla współczesnego człowieka, ciągle zabieganego i niespokojnego. Jednak modlitwa ta wydaje się być skutecznym środkiem ratowania współczesnego świata i samego człowieka.

Na koniec Eucharystii ks. proboszcz podziękował wszystkim pielgrzymom tak licznie przybyłym na dzisiejszą uroczystość.

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię odbyła się procesja różańcowa oraz wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zgromadzeni mogli odebrać świece symbolizujące Matkę Bożą.

===> Zdjęcia

17 rocznica koronacji Matki Bożej Wychowawczyni

3 września przeżywaliśmy w naszym Sanktuarium 17 rocznicę koronacji Matki Bożej Wychowawczyni. Już od godziny 11 zaczęli gromadzić się liczni pielgrzymi na placu przy Sanktuarium, których witał Ksiądz Kustosz Aleksander Orzech SAC. Licznie przybyli pielgrzymi z Dziebałtowa, Kazanowa, Końskich,  Modliszewic, Wąsoszy
i  Stąporkowa wraz ze swoimi duszpasterzami.

Punktualnie o godz. 12 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Henryka Tomasika – Biskupa Diecezji Radomskiej. Na zakończenia Mszy św. w której licznie uczestniczyli kapłani z różnych dekanatów i parafii, ks. Kustosz podziękował Księdzu Biskupowi za przybycie i sprawowaną Eucharystię. Podziękował wszystkim kapłanom i pielgrzymom przybyłym na Uroczystości.

===> Zdjęcia

Powitanie ks. Sławomira Grochalaka

28 sierpnia 2016 roku podczas mszy świętej ksiądz proboszcz Aleksander Orzech wraz z parafianami powitał nowego wikariusza, ks. Sławomira Grochalaka, który pracował wcześniej w Krakowie, Warszawie, Kielcach, Otwocku. Pragniemy otwartym sercem przyjąć ks. Sławomira i otaczamy Go naszymi modlitwami, by z radością i zapałem podjął swoje kapłańskie obowiązki w naszej wspólnocie parafialnej.

 

 

POWITANIE KS. SŁAWOMIRA GROCHALAKA - 28.08.2016

 

 

Pożegnanie ks. Leszka Judy SAC

W niedzielę 24 lipca pożegnaliśmy ks. Leszka Judę SAC, który przez rok pełnił posługę w naszej parafii. Ksiądz Leszek zmienia placówkę duszpasterską – przechodzi do pracy w domu rekolekcyjnym w Konstancinie. We mszy świętej uczestniczyli parafianie i ksiądz proboszcz, który osobiście podziękował wikariuszowi za kapłańską posługę. Na koniec mszy świętej ksiądz Leszek wyraził podziękowanie dla parafian tymi słowami:

„Pragnę Wam z całego serca dziś podziękować za wszelkie dobro, za troskę o sprawy parafii, za ogromną wobec mnie życzliwość. Pragnę tę wdzięczność przenieść w codzienną modlitwę w Waszej intencji. Z prośbą o błogosławieństwo dla Was, dla Waszych rodzin pragnę w najbliższym czasie odprawić mszę świętą, niech Bóg Wam błogosławi na każdy dzień, niech zachowa w swojej opiece Wasze rodziny i dom, niech otacza swoją opieką całą parafię wszystkich, którzy tutaj, w tej świątyni się modlą. Za wszystko składam Wam serdeczne Bóg zapłać…

 

Bóg obdarzył nas wielką łaską stawiając Ciebie na naszej drodze. Dziękujemy że byłeś z nami i dla nas. Życzymy Tobie łask Bożych, wytrwania na drodze, którą wybrałeś, entuzjazmu i siły potrzebnej do głoszenia Radosnej Nowiny. A szczególnie opieki Matki Bożej. 
Szczęść Boże na dalsze lata kapłaństwa.

POŻEGNANIE KS. LESZKA - 24.07.2016

 

Światowe Dni Młodzieży w Sanktuarium

,,Kościół jest młody i żywy. Każde spotkanie, w którym młodzi gromadzą się na modlitwie, adoracji i przy okazji spontanicznie dzielą się swoja wiarą, przekonuje mnie, że Kościół jest żywy. Bardzo się cieszę, że możemy gościć Pielgrzymów z całego świata. Jestem przekonany, że dla wielu rodzin, które otworzyły w tych dniach swoje domy i swoje serce, Światowe Dni Młodzieży będą mocnym i niezapomnianym doświadczeniem”.

 – ks. bp. Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej

W dniu 22.07.2016 odbyła się pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni; gdzie o godz. 12.00 została odprawiona Msza Święta. Po modlitwie ksiądz Tomasz Waśkiewicz z Lipy wraz z młodzieżą zaprezentowali sztukę “Lepsza połowa” autorstwa Michała Ziółka. Uczestnictwo w pielgrzymce do Sanktuarium było odpowiedzią na zaproszenie Jezusa i Jego Matki oraz jednocześnie przyjściem do „źródła łaski – sakramenty święte”, aby doświadczyć, że Bóg naprawdę nas kocha i pragnie. Gośćmi Sanktuarium były nie tylko pielgrzymka z końskich i Stąporkowa, ale również goście z RPA i Ukrainy.

Jak powiedział ks. Piotr Skowroński, szef koneckiego centrum Światowych Dni Młodzieży  – Nasi goście są wyjątkowi. Dzielnie znieśli trudy pieszej pielgrzymki do sanktuarium MB Wychowawczyni w Czarnej. Teraz w miejskim parku w Końskich biorą udział w Festiwalu Narodów. Pokazują swą kulturę, swe religijne pieśni i tańce. To wszystko pokazuje, że choć żyjemy w bardzo odległych krajach i różnych kulturach, to przecież tworzymy jeden Kościół. Tutaj link do artykułu: http://radom.gosc.pl/doc/3315054.Kardynal-na-SDMowym-Festiwalu-Narodow

===> Zdjęcia