DZIEŃ SKUPIENIA LEŚNIKÓW

Dnia 19 marca 2016 roku, w Sanktuarium odbył się doroczny Dzień Skupienia Leśników – pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i parków narodowych, ludzi działających na rzecz ochrony przyrody przy Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, gdzie o godzinie 16:00 odprawiona została msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ordynariusza diecezji Radomskiej Ks. Bp. Henryka Tomasika. W Uroczystości wzięli udział Ks. Franciszek Beraka oraz Ks. Stanisława Wlazłę. Spotykając się w tym świętym miejscu dziękowaliśmy za doznane w minionym roku łaski, prosząc o opiekę Matki Bożej Wychowawczyni na dalsze lata.

 

===> Zdjęcia