Imieniny Księdza Proboszcza

W dniu dzisiejszym nasz Ksiądz Proboszcz – Aleksander Orzech – przyjął życzenia imieninowe od Parafian a także od swoich Współbraci. Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewali „Życzymy, życzymy…”

Księże Proboszczu!

Życzymy obfitości Darów Ducha Świętego w prowadzeniu nas do Boga,

w pogłębianiu naszej wiary i ubogacaniu życia religijnego.

Życzymy daru postrzegania potrzeb parafialnych i mądrego ich rozwiązywania,

otwartości, aktywności parafian.

Życzymy również dobrego zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności na każdy dzień

oraz spełnienia swoich osobistych planów.

PLURIMOS ANNOS!

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA - 26-02-2017