JERYCHO RÓŻAŃCOWE – 22.04.2017

Na mocy dekretu księdza biskupa Ordynariusza w dniu 25 marca 2017 roku nastąpiło rozpoczęcie JERYCHA RÓŻAŃCOWEGO W DIECEZJI RADOMSKIEJ.  Jerycho w naszej parafii rozpoczęliśmy w sobotę 22 kwietnia Mszą świętą o godzinie 19.00. Uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej z kapłanami dekanatu czarneckiego przewodniczył ks. Dziekan kan. Bogusław Żyła. Przed rozpoczęciem Mszy świętej, w procesji zostały wniesione symbole Jerycha Różańcowego – różaniec i świeca. Słowo Boże wygłosił ks. Aleksander Orzech SAC – proboszcz parafii, nawołując do „otwarcia” naszych serc przed Matką Bożą i do głębokiej modlitwy za Kościół Święty, wynagradzając za grzechy całego świata, modlitwy za naszą Ojczyznę i za nas samych… Na Mszy świętej, rozpoczynającej Jerycho w naszym dekanacie gościliśmy również przedstawicieli poszczególnych parafii, którym zostały wręczone świece i różańce, poświęcone w Fatimie. Podczas całonocnego czuwania był odmawiany różaniec oraz odbywała się Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Na zakończenie Jerycha (23 kwietnia) również została odprawiona Msza święta, gdzie rodzina parafialna odczytała przed figurą Pani Fatimskiej Akt Zawierzenia Rodzin Matce Bożej. O godz. 19  nastąpiło uroczyste zgaszenie świecy symbolizującej Jerycho.

Przypomnijmy:

Nazwa „Jerycho Różańcowe” nawiązuje do wydarzenia opisanego w biblijnej Księdze Jozuego. Według Pisma Świętego, wprowadzający Izraelitów do Ziemi Obiecanej po okresie niewoli egipskiej następca Mojżesza, Jozue otrzymał od Boga nakaz, by wojsko przez siedem dni okrążało przy głośnych dźwiękach trąb kamienne mury Jerycha. Siódmego dnia od huku trąb potężne mury niedostępnego miasta popękały i runęły, a Jerycho zostało zdobyte.

Jerycho to nieprzerwane, rotacyjne czuwanie grup osób przed Najświętszym Sakramentem przez siedem dni, w tym codzienna Msza Święta, Różaniec, a o godz. 15.00 każdego dnia Koronka do Miłosierdzia Bożego. Odbywa się w tylu miejscach, w ilu uda się je zorganizować grupom pozostającym ze sobą w duchowej łączności. W miejscowościach, w których nie ma możliwości zorganizowania Jerycha przez pełne siedem dni – organizowanie czuwania przynajmniej przez jedną dobę.

Całodobowe czuwanie różańcowe przed Najświętszym Sakramentem jest ofiarowywane – za pośrednictwem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – w następujących intencjach:

  • Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy narodów Europy i świata,
  • O łaskę wiary dla narodów Europy i o powstrzymanie zła,
  • Wynagrodzenia za grzechy Polaków i o Polskę według Bożej woli,
  • O nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła świętego i Polski,
  • O obudzenie ducha pokuty w Polakach za grzechy całego Narodu przeciw życiu,
  • O odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny.

===> Zdjęcia