NIEDZIELA PALMOWA – NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień, w czasie którego Kościół sprawuje zbawcze misteria dokonane przez Chrystusa, począwszy od Jego mesjańskiego wjazdu do świętego miasta Jeruzalem. Niedziela ta łączy zapowiedź tryumfu Chrystusa z opisem Jego Męki. Stanowią one dwa aspekty misterium paschalnego. W obecnej liturgii Niedzieli Palmowej akcent położony jest nie na błogosławieństwo palm, lecz na procesję na cześć Chrystusa Króla triumfalnie wjeżdżającego do Jeruzalem, dlatego kolor szat nie jest fioletowy jak dawniej, lecz czerwony, purpurowy, królewski. Godność królewską Chrystusa podkreślają antyfony i pieśni śpiewane w czasie błogosławieństwa palm i podczas procesji. Zalecana jest tylko jedna procesja poprzedzająca główną Mszę św. Jeśli nie ma procesji, stosuje się uroczyste lub zwykłe wejście ze śpiewem antyfony lub pieśni o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Tam, gdzie nie można celebrować Mszy św., sprasowuje się liturgię słowa Bożego o mesjańskim wjeździe i o Męce Pańskiej.

W sanktuarium w niedzielę odbył się także konkurs palm. Zarówno dzieci jak i dorośli przygotowali na ten dzień własnoręcznie wykonane palmy. Uczestnicy zostali obdarowani dyplomami pamiątkowymi, a na koniec wspólnie zrobili sobie zdjęcie pamiątkowe.

 

===> Zdjęcia