Niedziela Seminaryjna w Sanktuarium

Dnia 23 października 2016 r. przeżywaliśmy w naszej parafii dzień seminaryjny. Przybyli do naszego Sanktuarium klerycy Bartosz Olszewski i Krzysztof Szczepkowski z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów z Ołtarzewa. Całą niedzielę Słowo Boże głosił ks. Józef Targosz  SAC – wykładowca łaciny. Kaznodzieja ukazał jak ważna w życiu człowieka jest modlitwa, dzięki której przezwyciężymy pokusy i nawiązujemy bliższą więź z Bogiem. Na koniec dodał, że za wszystkich zebranych na Mszy Świętej będzie się gorąco modlił i polecał Bogu, a brać klerycka codziennie modli się za ofiarodawców i dobrodziejów Seminarium. W tym dniu bowiem można było wesprzeć materialnie Seminarium nabywając kalendarz ukazujący codzienne życie kleryków.

NIEDZIELA SEMINARYJNA - 23.10.2016