NOWENNA DO MATKI BOŻEJ WYCHOWAWCZYNI

O najwspanialsza Królowo nieba i ziemi,
Najświętsza Maryjo, Czarnecka Wychowawczyni!Oto ja, wznosząc błagalne ręce do Ciebie,
z głębi serca mego wołam:
O Matko Czarnecka, najlitościwsza,
ratuj mnie, bo tylko w Tobie moja nadzieja.
Jeśli Ty mnie nie wysłuchasz, do kogóż pójdę?
Wiem, droga Matko, że Serce Twoje, pełne litości,
wzruszy się moim błaganiem i wysłucha mnie w mojej potrzebie,
gdyż przez Ciebie, Wszechpośredniczkę,
Bóg rozdziela skarby swych łask
i okazuje swe miłosierdzie.
A więc, Maryjo, błagam Cię:
powstań i użyj swej potężnej mocy,
rozpraszając wszystkie cierpienia moje;
wlewając błogi balsam do mej zbolałej duszy.O najszlachetniejsza Pocieszycielko wszystkich strapionych,
a więc i moja szczególna Opiekunko i Wychowawczyni.
Błagam Cię, o droga Matko,
nie patrz na mnie przez grzechy moje,
lecz spojrzyj przez zasługi swego Syna najmilszego
i przez Jego Najświętszą Krew,
którą przelał za mnie na Krzyżu.
Pomnij, o najmilsza Matko, na te cierpienia,
jakich sama doznawałaś stojąc pod Krzyżem
patrząc na śmierć drogiego Syna Twego.A zatem, przez pamięć na to wszystko,
o Matko Czarnecka Wychowawczyni,
nie odmów mej pokornej prośbie,
ale ją łaskawie wysłuchaj,
a będąc przez Ciebie pocieszony
wdzięcznym sercem wielbić Cię będę aż do mej śmierci.
Amen.