Ogłoszenia duszpasterskie 3 Niedziela Wielkiego Postu 24.03.2019 r.

  1. W piątki zapraszamy na Drogę Krzyżową do Sanktuarium o godz. 16.30 oraz w Wąsoszy o godz. 15.30.
  2. W każdą niedzielę Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 11.00.
  3. Za pobożne uczestniczenie w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
  4. W poniedziałek, 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z obchodem uroczystości związany jest ogłoszony w Kościele Dzień Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Zapraszamy na Mszę św. w Sanktuarium o godz. 9.00 i 17.00, w Wąsoszy o godz. 15.30.
  5. Centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się w kościele Ojców Bernardynów w Radomiu. Rozpoczęcie o godz. 17.00 pod radomską katedrą.
  6. Wszystkim naszym Parafianom, Gościom i sympatykom naszego Sanktuarium życzymy głębokiego i owocnego przeżywania Wielkiego Postu i opieki Matki Bożej Wychowawczyni. Szczęść Boże.