Ogłoszenia duszpasterskie, Boże Narodzenie, 25.12.2019 r.

  1. Podczas dzisiejszej Mszy Świętej z największą radością śpiewaliśmy „Chwała na wysokości Bogu…”. Słowami tego hymnu uwielbiliśmy Boga wszechmogącego za dar narodzin Syna, który stał się jednym z nas. Niech te święta dla nas wszystkich będą pełne Bożego błogosławieństwa i miłości, którą przynosi ze sobą Syn Boży. Niech Boża radość i miłość wypełniają kolejne dni naszego świętowania i całą naszą, nieraz trudną, codzienność. Aby przeżyć tę tajemnicę prawdziwie po chrześcijańsku, nie ograniczajmy się tylko do zewnętrznych obrzędów i zwyczajów. Zechciejmy dotrzeć do źródła tej radości, do samej tajemnicy wcielenia Syna Bożego. Przeżywajmy święta w gronie rodzinnym.
  2. Jutro, w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia modlimy się za Katolicki Uniwersytet Lubelski. Będziemy wspierać tą uczelnię i studentów naszymi ofiarami zbieranymi w tym dniu we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.
  3. W niedzielę, 29 grudnia będziemy przeżywać Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to także ostatnia niedziela roku.
  4. Wizytę duszpasterską rozpoczniemy po Nowym Roku, 2 stycznia. Szczegółowy program kolędy podamy w niedzielę, 29 grudnia.
  5. Bardzo dziękuję Panu Piotrowi, Leszkowi, Rafałowi za obsadzenie choinek w Sanktuarium, starszym ministrantom za pomoc w dekoracji szopki, swoim współbraciom za posługę w konfesjonałach, bratu Leszkowi, Pani Monice Laskowskiej z kwiaciarni w Stąporkowie za dekoracje świąteczne w Sanktuarium, mieszkańcom Wąsoszy i Duraczowa za posprzątanie kaplic i dekoracje świąteczne. Bóg zapłać.
  6. Na radosne święta Bożego Narodzenia życzymy naszym parafianom oraz wszystkim dzielącym z nami radość świąt, radości i pokoju płynących z betlejemskiego żłóbka Bożej Dzieciny i opieki Maryi oraz miłych spotkań przy stole świątecznym wśród swoich najbliższych. Szczęść Boże.