Pielgrzymka chorych

W słoneczny poranek 5 sierpnia do naszego sanktuarium przybyli na doroczny odpust siostry i bracia, obarczeni krzyżem choroby i cierpienia, aby przez wstawiennictwo Pani Czarneckiej upraszać potrzebne dla siebie łaski.  Czuwanie rozpoczęło się od śpiewu godzinek i modlitwy różańcowej, prowadzonej przez członkinie szkoły Maryi. Ks. Marek przypomniał zgromadzonym historię sanktuarium. O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. bp Adama Odzimka, który w homilii zachęcił pielgrzymów do nieustannej świadomości o bliskiej obecności Chrystusa. Po liturgii słowa wierni przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Ks. bp poświęcił również lekarstwa, które są nieodłącznym, a czasem jedynym sposobem leczenia chorych.  Na  zakończenie Mszy Świętej chorzy otrzymali Błogosławieństwo Lourdzkie. Po mszy zgromadzeni zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez parafian.

===> Zdjęcia