Pielgrzymka rodziców z dziećmi

W czwartek, 2 lipca w sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej odbył się uroczysty odpust rodziców i dzieci oraz matek oczekujących narodzin z aktem zawierzenia Matce Bożej Wychowawczyni. Mszy świętej, rozpoczętej o godzinie 17:00 przewodniczył ks. Aleksander Orzech – proboszcz parafii.

Na zakończenie mszy ksiądz udzielił błogosławieństwa dzieciom,  ich rodzinom oraz matkom oczekującym narodzin swoich dzieci. Na pamiątkę błogosławieństwa dzieci otrzymały obrazki Matki Bożej Wychowawczyni.

Uroczystości przyświecał śpiew zespołu z Miejskiego Domu Kultury w Stąporkowie.

Po mszy świętej dla dzieci przygotowany był słodki poczęstunek.

matka_z_dzieckiem_by_artiart

„… Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest…”

===> Zdjęcia