Powitanie Księdza Leszka Judy

26 sierpnia 2015r. sierpnia ksiądz proboszcz€“ Aleksander Orzech€“ w imieniu swoim i parafian przywitał księdza Leszka Judę, który na mocy dekretu księdza Prowincjała został naszym nowym wikariuszem.

Ks. Leszek Juda  SAC ur. 03.06. 1984r. w Sandomierzu, absolwent Wyższego Seminarium Duchownego Księży Pallotynów w Ołtarzewie. W 2010r. obronił tytuł magistra teologii z zakresu teologii moralnej na Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 14 maja 2011r. przyjął świecenia w stopniu prezbiteratu z rąk Metropolity Warszawskiego – abp. Kazimierza Nycza. Swoją pierwszą pracę duszpasterską  na stanowisku wikariusza podjął w parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kutnie. Od 25 sierpnia pełnię posługę w tutejszej parafii.