WSPÓLNOTY

Koła różańcowe – Przynależność do Koła Żywego Różańca polega na codziennym odmówieniu dziesiątka różańca. W skład koła wchodzi 20 osób. Każdy z uczestników ma wyznaczoną na dany miesiąc konkretną tajemnicę różańcową. Raz w miesiącu wszyscy spotykają się na modlitwę i wymieniają się tajemnicami różańca. Zmiana tajemnic Żywego Różańca – I Niedziela Miesiąca po Mszy św. o godz. 8.30. 

Lektorzy – grupa świeckich w różnym wieku aktywnie włączająca się w liturgię Kościoła, poprzez czytanie słowa Bożego w czasie Mszy Świętej. Spotkania sobota godz. 11.00.

Kandydaci na ministrantów – spotkania formacyjne przygotowujące do posługi przy ołtarzu. Spotkania sobota godz. 11.00.

Ministranci – grupa młodzieży męskiej posługująca przy ołtarzu. Spotkania w sobotę o godz. 11.00.

Ruch Światło – Życie – czyli Oaza – wspólnota młodzieżowa. Spotkania piątek 18.00 -Dzieci Boże (dzieci ze szkół podstawowych) spotkania – sobota 10.00.

Odnowa w Duchu Świętym – W Parafii zawiązała się Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym. Jeśli pragniesz zmienić swoje życie, chcesz aby było ono radosne i w pełni świadome, jeśli boisz się przyszłości, nękają cię lęki o swoich bliskich, praca, utrata dochodów, nie wiesz co masz zrobić, czujesz bezradność, nie masz oparcia w swoim środowisku? To nasza Wspólnota jest miejscem do którego zaprasza cię Jezus, do braci i sióstr, którzy tak samo jak Ty, przeżywali te same problemy. Wspólna modlitwa, rozważanie Słowa Bożego, Adoracja Najświętszego Sakramentu, pozwoli Ci znaleźć sens i cel swojego życia. Odnajdziesz wewnętrzny pokój i radość że Jezus kocha cię takiego jaki jesteś i pragnie twojego dobra. Nie wahaj się, przyjdź do nas. Spotykamy się w każdy wtorek o godz.18. Jesteś zawsze zaproszony. Jezus czeka na Ciebie. Spotkania we wtorki o godz. 18.00.

Szkoła życia chrześcijańskiego i ewangelizacji św. Maryi z Nazaretu – Tematami sesji religijnych organizowanych przez szkołę są m.in. rozważanie o miłości Bożej, grzechu, spotkaniu Boga w życiu i ciągłym odkrywaniu Go na nowo, a także moje zbawienie w Jezusie Chrystusie. Sesje poświęcone będą także darom Ducha Świętego, sakramentom oraz Eucharystii, jak również elementom życia chrześcijańskiego, wspólnocie i osobistej modlitwie. Po każdym wykładzie przewidziane są też wspólne dyskusje w grupach – sesje formacyjne 4 razy do roku.

Parafialna Rada Duszpasterska – stanowi ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii w ramach ustawodawstwa diecezjalnego pomaga wyłącznie w działalności duszpasterskiej danej wspólnoty parafialnej. Spotkania wg ogłoszeń.