DZWONY

16 sierpnia 1957 r. odszedł z Czarnej ks. Marian Misiak, którego przeniesiono do parafii Petrykozy.

Nowy proboszcz, ks. Jan Pietruszka, zakończył rozpoczęte przez swego poprzednika prace przy stawianiu wieży kościelnej, której uroczyste poświecenie nastąpiło 3 października 1957 r. Ks. Pietruszka kontynuował również, podejmowane od 1947 r., starania o zwrot dzwonów kościelnych, wywiezionych podczas wojny do Niemiec. Niestety, poszukiwania nie dały żadnych rezultatów. Wobec czego 4 lutego 1958 r. zwrócono się z prośbą do firmy „Odlewnia Dzwonów” z Dąbrowy Górniczej o wykonanie pięciu nowych dzwonów, różniących się wagą i dźwiękiem. Dnia 29 czerwca 1958 r. ks. biskup Jan Kanty Lorek dokonał uroczystej ich konsekracji. Na każdym z dzwonów wyryto informację, kto był ofiarodawcą i imię jakiego patrona mu nadano:

I dzwon „Maria”, 470 kg. ton A. oktawa I – wyryty obraz przedstawia wizerunek Matki Bożej Częstochowskiej i Niepokalanego Poczęcia, napis głosi: „Ofiara kobiet parafii Czarna Rok 1958 Proboszczem był ks. J Pietruszka”;

II dzwon „Barbara”, 300 kg, ton C, oktawa I – napis głosi: „Ofiara górników, hutników parafii Czarna Rok 1958. Żywych wołam, umarłych opłakuję, niebo wskazuję”;

III dzwon „Stanisław”, 220 kg, ton D, oktawa II. wyryty na nim obraz św Stanisława Kostki – ofiara młodzieży i dzieci parafii Czarna;

IV dzwon – sygnaturka „Jan”, 22 kg, ton Des. oktawa IV- obraz św. Jana Ewangelisty, napis głosi „Ofiara ks. Jana Pietruszki”;

Piąty dzwon „Maria”, o wadze 300 kg, który ofiarowali mieszkańcy Stąporkowa, nie został w Czarnej. Gdy w 1958 r. rozpoczęto budowę kościoła w Stąporkowie został tam przeniesiony,