STRONA GŁÓWNA

Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni

Niech nasza dro­ga będzie wspólna.

Niech nasza mod­litwa będzie po­kor­na.

Niech nasza miłość będzie potężna.

Niech nasza nadzieja będzie większa od wszys­tkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać.

Jan Paweł II

m-b-wychow-czarna-2