ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI

ODPUSTY W SANKTUARIUM

  • Dzień Skupienia Leśników – sobota przed Niedzielą Palmową – Msza św. o godz. 16.00.
  • Odpust Zesłania Ducha Świętego Msza św. o godz. 11.00, po Mszy św. procesja eucharystyczna wokół Sanktuarium.
  • Pielgrzymka niepełnosprawnych dzieci – w drugą sobotę czerwca – Msza św. o godz. 12.00.
  • Pielgrzymka rodziców z małymi dziećmi – w dniu 2 lipca – Msza św. o godz. 17.00 – po Mszy św. nabożeństwo połączone z specjalnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem dla rodziców i dzieci oraz matek w stanie błogosławionym.
  • Pielgrzymka chorych i osób starszych – w pierwszą sobotę sierpnia – o godz. 11.00 Godzinki ku czci NMP, różaniec za chorych, Msza św. godz. 12.00 połączona z Sakramentem Namaszczenia Chorych i błogosławieństwem lekarstw.
  • Doroczna rocznica koronacji obrazu Matki Bożej Wychowawczyni – w pierwszą sobotę września – Msza św. o godz. 12.00
  • Pielgrzymka Kół Żywego Różańca – w dniu 7 października – Msza św. o godz. 16.00, po Mszy św. procesja różańcowa.
  • Piesza nocna pielgrzymka mężczyzn do Matki Bożej Wychowawczyni – ostatni piątek września – Msza św. o godz. 24.00.