Triduum Paschalne – Wielki Czwartek

W Wielki Czwartek, w naszej wspólnocie parafialnej przeżywaliśmy uroczystość ustanowienia dwóch najważniejszych sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa. W liturgii słowa usłyszeliśmy m.in. fragment z listu do Koryntian, w którym św. Paweł opisuje wydarzenia z Ostatniej Wieczerzy. Na koniec Mszy Świętej w uroczystej procesji kapłan przeniósł Najświętszy Sakrament do kaplicy wystawienia. Tym samym rozpoczęliśmy czas świętego Triduum Paschalnego, najważniejszych świąt dla wszystkich chrześcijan.