Uroczystość Matki Bożej Różańcowej

Dzisiaj, 07 października 2015r, w uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej, w naszym sanktuarium w Czarnej odbyła się uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Ks. Aleksandra Orzecha SAC, który wygłosił Słowo Boże i przewodniczył procesji różańcowej. W homilii ukazał głębie wiary Maryi i zachęcał do przeżywania życia z Bogiem w wierze na Jej wzór. Ks. Kustosz wspomniał, że modlitwa różańcowa jest skutecznym ratunkiem odnowy współczesnego świata i człowieka. Zaznaczył, że historia  wielokrotnie uczy, że różaniec okazał się pomocą w różnych niebezpieczeństwach.

Na koniec Eucharystii ks. kustosz  podziękował wszystkim pielgrzymom, osobom konsekrowanym i kapłanom z dekanatu za przybycie na dzisiejszą uroczystość. Po błogosławieństwie miała miejsce procesja podczas której wierni odmówili różaniec.

===> Zdjęcia