Bierzmowanie

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.

Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Znamię tego sakramentu, podobnie jak chrztu, jest niezacieralne.

W niedzielę, 7 czerwca br. w czasie Eucharystii w naszej wspólnocie parafialnej młodzież przeżywała swoje święto. 18 dziewcząt i chłopców, przygotowywanych przez katechetów i księdza Roberta Turyka przyjęło bierzmowanie. Na ten dzień przygotowywali się cały rok, sumiennie uczestnicząc w życiu Kościoła.

Sakramentu udzielił ks. biskup Adam Odzimek, którego przywitał proboszcz parafii – Aleksander Orzech. W Eucharystii wziął udział także ks. kan. Bogumił Żyła.

Na pamiątkę bierzmowania z rąk ks. A. Orzecha młodzież otrzymała krzyże, które są symbolem tak ważnej chwili jakim jest Sakrament Bierzmowania. Mają one przypominać o zobowiązaniach jakie złożone zostały Jezusowi Chrystusowi.

„Niech zstąpi Duch Twój…”

===> Zdjęcia