10 ROCZNICA KORONACJI WIZERUNKU MARYI

5 września 2009 r., Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej (diec. radomska) przeżywało uroczystości związane z 10. rocznicą koronacji łaskami słynącego wizerunku Maryi.

Centralne uroczystości zgromadziły rzesze wiernych nie tylko z dekanatu czarneckiego oraz pobliskich dekanatów, lecz również z tak odległych zakątków, jak np. Ostrołęka. Licznie było również reprezentowane duchowieństwo przede wszystkim diecezji radomskiej (jednym z punktów programu było spotkanie wszystkich katechetów tejże diecezji) oraz księży pallotynów obydwu polskich prowincji. Na uwagę zasługuje obecność księży pochodzących z tej ziemi oraz byłych proboszczów i rektorów czarneckiej wspólnoty – ks. Józefa Krzeskiego SAC oraz ks. Jana Kudłacika SAC.

Jubileuszowej sumie przewodniczył ks. kard. Józef Glemp, Prymas Polski, homilię wygłosił senior radomski, bp Edward Materski. Diecezję radomską reprezentował także biskup pomocniczy – Adam Odzimek. Bp Materski w homilii zwrócił uwagę na duchowy wymiar aktu koronacji, która dokonała się 10 lat temu. Prymas w słowie skierowanym na koniec liturgii podkreślił znaczenie miłości na wszystkich płaszczyznach życia wskazując na Maryję, jako wzór pełni miłości.

Wielokrotnie wspominano także bp. Jana Chrapka, zmarłego tragicznie ordynariusza diecezji radomskiej – wielkiego przyjaciela Sanktuarium, który razem z bp. Materskiego oraz Prymasem przed 10 laty nałożył papieskie korony na wizerunek Matki Wychowawczyni.

Słowo podziękowania do uczestników liturgii skierował ks. Józef Lasak, Przełożony Prowincji Chrystusa Króla Księży i Braci Pallotynów.

Najstarsze świadectwa kultu cudownego Obrazu, który według podań miał ukazać się okolicznej ludności pracującej przy wypalaniu węgla drzewnego, pochodzą już z XVI wieku. Stosunkowo szybko cudowny Wizerunek Pani Czarneckiej został rozsławiony, czego wynikiem była stale wzrastająca liczba pielgrzymów. Staraniem hrabiny Izabeli Małachowskiej z Humieckich został tu wybudowany kościół.

Od 1971r. opiekę nad Sanktuarium sprawują Księża i Bracia Pallotyni. Nieprzerwany i żywy od wielu lat kult związany z Cudownym Obrazem prowadzi do podjęcia starań o pozwolenie na uroczystą koronację.

4 czerwca 1991 r. Sługa Boży Jan Paweł II, podczas swojej IV pielgrzymki do Polski, pobłogosławił korony dla Matki Bożej Wychowawczyni. Uroczysta Koronacja odbyła się 5 września 1999 r. przez posługę abpa Józefa kard. Glempa, Prymasa Polski, bpa Edwarda Materskiego, seniora diecezji radomskiej oraz śp. bpa Jana Chrapka – ówczesnego biskupa diecezjalnego diecezji radomskiej. Biskup Chrapek był bardzo związany z Czarneckim Sanktuarium, dlatego po jego tragicznej śmierci to właśnie tu zostało przywiezionych wiele pamiątek po nim a wśród nich pierścień biskupi, który został umieszczony przy Obrazie.

Dokładnie w 10. rocznicę koronacji 5 września 2009 r. o godz. 12.00 uroczystej mszy św. będzie przewodniczył Kardynał Józef Glemp, zaś homilię wygłosi bp Stefan Siczek, administrator apostolski diecezji radomskiej.

Centralne uroczystości były poprzedzone 4 września Wigilią ku czci Matki Bożej Wychowawczyni. W tym dniu mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.