Goście w Sanktuarium

10 lipca 2016 w naszej parafii gościliśmy Ks. Włodzimierza Osicę SAC, który to odpowiedzialny jest  za działalność POMOSTU (Pallotyńskie Dzieło Pomocy dla Katolików na Wschodzie). Wiele lat posługiwał na Ukrainie, od 2014 roku dzieli się swym doświadczeniem wiary zbierając ofiary przeznaczone na pomoc dla katolików na Ukrainie. Księdzu W. Osice dziękujemy za wygłoszone słowo Boże i nakreślenie problemów z jakimi nasi Pallotyni spotykają się w codziennej posłudze na Wschodzie.  We mszy świętej, której przewodniczył Tadeusz Skwarek SAC licznie uczestniczyli także harcerze.

GOŚCIMY KS. WŁODZIMIERZA OSICĘ - 10.07.2016