Archiwum: Czerwiec 2017

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XII NIEDZIELA ZWYKŁA 25.06.2017 r.

 1. W niedzielę 2 lipca obchodzimy odpust parafialny Matki Bożej Wychowawczyni i tytułu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszamy wszystkich Parafian, Gości i Pielgrzymów, a szczególnie dzieci oraz matki oczekujące na narodzenie dziecka na uroczyste Msze święte o godz. 8.30, 11.00,   17.00  i  20.15.

          Podczas uroczystości matki oczekujące narodzin swego dziecka oraz wszystkie dzieci powierzone zostaną w akcie zawierzenia Matce Bożej Wychowawczyni.

 1. W sobotę – 1 lipca zapraszamy na trzecie już nabożeństwo I Sobót Miesiąca. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 17.00. Msza św. w Błotnicy o godz. 10.00.
 2. W czwartek – 29 czerwca obchodzimy Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Zapraszamy do Sanktuarium na Mszę świętą o godz. 17.00. Msza święta w Wąsoszy o godz. 18.00, w Duraczowie o godz. 19.00. Ofiary składane podczas Mszy świętej przeznaczone zostaną na potrzeby Stolicy Apostolskiej.
 3. Od niedzieli 2 lipca do końca wakacji rozpoczynamy odprawianie dodatkowej Mszy świętej o godz. 20.15. Zakończenie Apelem Maryjnym o godz. 21.00.
 4. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych.
 5. W piątek kończymy nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Jezusa. Lipiec poświęcony jest czci Najdroższej Krwi Chrystusa. Zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa.
 6. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych, miłego letniego wypoczynku oraz opieki Matki Bożej Wychowawczyni.

Boże Ciało – 15.06-2017

Zgodnie z tradycją poprzednich lat – w czwartek – 15 czerwca, po Mszy Świętej o godzinie 11.00 z Sanktuarium wyruszyła procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy, przygotowanych przez parafian. Symbolizują one cztery strony świata, cztery żywioły, ale przede wszystkim cztery Ewangelie. Są one związane tematycznie z Eucharystią. Jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku tradycyjnie przy trzecim ołtarzu wierni podzielili się chlebem na znak rozmnożenia chlebów przez Chrystusa i rozdzielenia ich ludziom. Na koniec procesji eucharystycznej kapłan udzielił wiernym błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.

===> Zdjęcia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 11.06.2017 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Najświętszej Trójcy oddając chwałę Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
 2. W czwartek 15 czerwca obchodzimy UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA. Po Mszy świętej o g. 11.00 wyjdziemy z uroczystą procesją do czterech ołtarzy. Prosimy o przygotowanie ołtarzy:
I OŁTARZ  – MIESZKAŃCY CZARNIECKIEJ GÓRY
II OŁTARZ – MIESZKAŃCY CZARNEJ (od kościoła do cmentarza).
III OŁTARZ – MIESZKAŃCY CZARNEJ (w str. Grzybowa) oraz GRZYBÓW
IV OŁTARZ – MIESZKAŃCY KOZIEJ WOLI
 1. Uroczystość Bożego Ciała w Wąsoszy i Duraczowie o g. 9.45. Zapraszamy wszystkich Parafian, Gości, Strażaków z Czarnej, Koziej Woli i Wąsoszy, dzieci I komunijne i rocznicowe, Żywy Różaniec, Scholę, Ministrantów, Odnowę w Duchu Świętym i Szkołę Maryi.
 2. W Oktawie Bożego Ciała zapraszamy na Mszę świętą o g. 17.00 oraz dzieci do sypania kwiatków w czasie procesji Eucharystycznej. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 3. We wtorek 13 czerwca zapraszamy na Uroczystości Fatimskie w 100 rocznicę objawień. Rozpoczęcie Mszą świętą o g. 17.00. Po Mszy świętej odbędzie się  procesja różańcowa z Figurą Matki Bożej Fatimskiej. Prosimy o zabranie świec na procesję.
 4. W piątek Mszą świętą o g. 17,00 rozpoczynamy kolejną sesję Szkoły Maryi. Zapraszamy wszystkich chętnych do czynnego uczestnictwa celem pogłębienia wiary i duchowej łączności z Matką Bożą.
 5. W niedzielę 2 lipca obchodzimy Odpust Parafialny Matki Bożej Wychowawczyni i tytułu kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian, Gości i Pielgrzymów. Szczególnie zapraszamy rodziców z małymi dziećmi oraz matki oczekujące narodzin swego dziecka. Podczas Mszy świętej o g. 17.00 dzieci i matki oczekujące narodzin zostaną zawierzone w „Akcie Oddania” Matce Bożej Wychowawczyni.
 6. W dzisiejszą niedzielę po mszach świętych składamy ofiary na budowlane potrzeby naszych parafialnych cmentarzy.
 7. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: w poniedziałek św. Barnabę Apostoła, we wtorek św. Antoniego z Padwy, w piątek Bł. Męczenników Radomskich i w sobotę św. Brata Alberta.
 8. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych oraz opieki Matki Bożej Wychowawczyni.

SPOTKANIE DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

W sobotę, 10 czerwca 2017, jak co roku, odbyło się spotkanie integracyjne dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. To już 14 raz mogliśmy się spotkać na takiej uroczystości, zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych przy ŚCR w Czarnieckiej Górze, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej oraz Nadleśnictwo Stąporków. Należy dodać, że po raz 8 w spotkaniu wziął udział ks. bp Adam Odzimek, celebrując Mszę Świętą. W bardzo ciepłych słowach zwracał się w swojej homilii do wszystkich zgromadzonych, mówiąc o miłości i wartości człowieczeństwa. Na zakończenie Mszy świętej wychowawcy, opiekunowie i dzieci serdecznie podziękowały wszystkim księżom wręczając kwiaty i upominki.

Po Mszy świętej wszyscy zebrali się przy ognisku, aby dalej świętować i cieszyć sobą. Był to czas wspólnej zabawy, integracji i przebywania ze sobą.

===> Zdjęcia

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Niech zstąpi Duch Twój!

 Niech zstąpi Duch Twój!

          I odnowi oblicze ziemi.

Tej Ziemi!

Jan Paweł II

 

W dzisiejszą niedzielę obchodziliśmy w naszej parafii Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a tym samym uroczystość odpustową. Świętowanie rozpoczęliśmy w wigilię uroczystości Apelem Jasnogórskim oraz czuwaniem, które zakończyło się Mszą świętą o godzinie 24.00. Z tej okazji gościliśmy w naszym Sanktuarium ks. prof. Marian Kowalczyka SAC z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie, pochodzącego z naszej parafii, który na wszystkich Mszach świętych głosił Słowo Boże. Na centralnej Mszy świętej o godzinie 11.00 razem z licznie zgromadzonymi wiernymi poprowadził odpustową procesję eucharystyczną.

Święto Maryi, Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po uroczystości Zesłania Ducha Świętego, zostało wprowadzone do polskiego kalendarza liturgicznego 4 maja 1971 r. przez Episkopat Polski – za zgodą Pawła VI. Dzień ten został wybrany dlatego, że Zesłanie Ducha Świętego było początkiem działalności Kościoła. Jak podają Dzieje Apostolskie, w momencie Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku obecni byli wszyscy Apostołowie, którzy „trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego” (Dz 1, 14). Matka Najświętsza, Oblubienica Ducha Świętego, mocą którego w dniu Zwiastowania poczęła Jezusa Chrystusa, przeżyła w Wieczerniku wraz z Apostołami zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. Od tej chwili Maryja, Wspomożycielka Wiernych i Matka Kościoła, towarzyszy Kościołowi w świecie.
Maryja jest Matką Kościoła. Tytuł ten dawali Matce Najświętszej teologowie już od początków dziejów Kościoła, a w ostatnim stuleciu papieże: Leon XIII, Jan XXIII i Paweł VI. Biskupi polscy złożyli Pawłowi VI Memoriał z gorącą prośbą o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła i oddanie ponowne Jej macierzyńskiemu Sercu całej rodziny ludzkiej. Prymas Polski, kard. Stefan Wyszyński, w imieniu 70 biskupów polskich w dniu 16 września 1964 roku, podczas trzeciej sesji soborowej, wygłosił przemówienie, uzasadniając konieczność ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Powoływał się na doświadczenia naszego Narodu, dla którego Matka Chrystusowa, obecna w naszych dziejach, i zawsze przez nas wzywana, była ratunkiem, pomocą i zwycięstwem. Biskupi polscy zabiegali również bardzo o to, aby nauka o Matce Najświętszej została włączona do Konstytucji o Kościele, gdyż to podkreśla godność Maryi jako Matki Kościoła i Jej czynną obecność w misterium Chrystusa i Kościoła.
W 1968 r. Paweł VI potwierdził swoje orzeczenie o Matce Kościoła w Wyznaniu Wiary, w tzw. Credo Pawłowym. Episkopat Polski włączył wówczas do Litanii Loretańskiej nowe wezwanie: „Matko Kościoła, módl się za nami”. Wniósł równocześnie prośbę do Stolicy Świętej, aby wezwanie to znalazło się w Litanii odmawianej w Kościele Powszechnym, i aby papież ustanowił Święto Matki Kościoła również dla całego Kościoła Powszechnego.

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO - 04.06.2017

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 4.06.2017 r.

 1. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Zapraszamy na Mszę świętą o g. 11.00. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. prof. Marian Kowalczyk SAC z Wyższego Seminarium Duchownego w Ołtarzewie oraz Dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po Mszy świętej nastąpi uroczysta procesja wokół kościoła.
 2. W dniu jutrzejszym obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Zapraszamy na Mszę świętą o g. 17.00.
 3. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Trójcy Świętej. W tym dniu kończy się okres komunii i spowiedzi świętej wielkanocnej obowiązujący nas zgodnie z przykazaniami kościelnymi.
 4. W dniu wczorajszym przedstawiciele naszej parafii wraz z ks. Tadeuszem uczestniczyli w Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca na Jasnej Górze. Natomiast młodzież z naszej parafii uczestniczyła w „spotkaniu Młodych” w Lednicy.
 5. W sobotę 10 czerwca przybędzie do naszego Sanktuarium Pielgrzymka Dzieci Niepełnosprawnych. Uroczystej Mszy świętej o g. 12.00 przewodniczyć będzie J. E. ks. bp Adam Odzimek. Po Mszy świętej piękny występ przedstawią dzieci z Centrum Świętokrzyskiej Rehabilitacji z Czarnieckiej Góry. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców, dzieci, młodzież oraz parafian i gości.
 6. W tym tygodniu w liturgii kościoła wspominamy: w czwartek: Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, w sobotę: bł. Bogumiła biskupa.
 7. Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy wielu łask Bożych w nadchodzącym tygodniu.